Matyti tikrovę kitaip

ADVENTAS IR BŪSENA „TARP“

Advento laikas kviečia suabejoti tokia savaime suprantamybe, saugumo stereotipais, tikėjimo kaip sistemos, kuri suteikia ramios ateities garantijas suvokimu.

T. IR J. VILUCKAI: „DĖKOJAME DIEVUI UŽ NEGALIĄ, PER KURIĄ ESAME KARTU“

Linksmi, laisvi savo laimėje, vienodos šypsenos ir žvilgsniai, kalbantys vienas per kitą – ne tam, kad įrodytų, kurio žodžiai svarbesni, o tam, kad papildytų, patikslintų vienas kitą. Jų kalba tokia vientisa, kad po pokalbio su dviem regis, jog jų buvo vienas. Tokie jie – gražuolė tamsiaplaukė liekna Jolita ir neįgaliojo vežimėlyje sėdintis Tomas.

„PAGONIŲ KIEMAS“: TIKINTIS IR NETIKINTIS: DIALOGAS AR PRIEŠIŠKUMAS?

„Pagonių kiemo“ metaforą 2009 m. pavartojo popiežius Benediktas XVI, kalbėdamas apie žmones, kurie save laiko agnostikais ar netikinčiais. Tai simbolinė metafora, atklydusi iš istorinio biblinio konteksto. Šalia Jeruzalės didžiosios šventyklos, kurioje lankytis ir melstis galėjo tik žydai, buvo didelis kiemas, taip pat priklausantis jos teritorijai. Šiame kieme galėjo lankytis ir melstis visi, taip pat ir tie, kuriuos žydai vadino pagonimis.

KAIP PROFANUOJAMI SAKRAMENTAI. A.JASAITYTĖS DUKROS ATVEJIS.

New age būdingos Jasaitytės pažiūros yra viešai žinomos, jos ir R. Čeburiako santuoka vyko pagoniškomis apeigomis, vadovaujant baltų tikėjimo dvasininkams, tad kuo remiantis šių sutuoktinių vaikas buvo krikštyjamas katalikiškai?

DIEVAS, KURIUO NETIKIU

Ši savotišką anticredo radau Panevėžio vyskupijos internetinėje svetainėje. Sakau „Amen“po juo. Įspūdinga, bet po juo pasirašė ir vyskupas Jonas Kauneckas. TAIP. AŠ NIEKADA NETIKĖSIU Dievu, kuris „sučiumpa“ žmogų nuodėmėje. Dievu, kuris pasmerkia materiją. Dievu, kuris negali atsiliepti į nuoširdų ir gilų žmogaus verksmą: „daugiau nebegaliu“. Dievu, kuris mėgaujasi skausmu. Dievu, kuris draudžia džiaugtis. Dievu,...

« Previous Entries Next Entries »

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes