Matyti tikrovę kitaip

AR TURTINGOSE ŠALYSE GYVENA MAŽIAU RELIGINGI ŽMONĖS?

Kitaip tariant, žmonės nebūtinai tampa mažiau religiningi, kai jų šalys tampa turtingesnės. Bet jie praleidžia daug mažiau laiko bažnyčiose.

KATEKIZMAS – TIKĖJIMO KNYGA

Neseniai pasirodęs Katalikų Bažnyčios katekizmo (KBK) antras leidimas lietuvių kalba yra reikšmingas įvykis keliomis prasmėmis. Visų pirma šių metų spalį sukako dvidešimt metų nuo naujo Katalikų Bažnyčios katekizmo paskelbimo. Tokio veikalo būtinybę grindė įsitikinimas, kad globaliam pasauliui reikalingas bendras tikėjimo mokymas. Be to, šis mokymas turėjo būti skleidžiamas Vatikano II Susirinkimo šviesoje. Juk...

DVASINIS KELIAUTOJAS TOMAS VILUCKAS

„Naujoji Lietuva“ – tai žmonės išsivadavę iš savo bei kolektyvinės baimės, nevaldomi stereotipų ir gebantys kurti pasitikėjimo ryšius. Tai bendrija, kurioje sąvokos „bendras gėris“ ir „solidarumas“ nėra abstrakcijos, kurioje vystoma savotiška asmens ekologija, kai jis, o ne valdžios atributai tampa absoliučia vertybe.

KĄ BYLOJA MAŽOSIOS TERESĖS PASAULIS

Penki metai praėję nuo šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresės relikvijų kelionės po Lietuvą tampa puikia proga iš naujo pažvelgti į šios „didžios mažos šventosios“ asmenybę, gyvenimą, rašytinį palikimą.

LAUKTI PRISIKĖLIMO ŽENKLŲ

Krikščioniška prisikėlimo žinios esmė - ji neleidžia apsiriboti vien pesimistiniu požiūriu į mus supantį pasaulį, mūsų gyvenimą, visuomenę, kurioje gyvename.

« Previous Entries

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes