Matyti tikrovę kitaip

KIEK KAINUOJA MILIJARDAS?

Nedera pamiršti, kad socialinio teisingumo idėja buvo ir yra vienas veiksnių, kuris judina istorijos ratą. Dėl jo žmonės dalyvavo (ir dalyvauja) gatvės mūšiuose, rengė sąmokslus ir revoliucijas, bandė įgyvendinti įvairius visuomeninius projektus.

KAIP ŠVENČIAME JUBILIEJŲ?

Krikščionybei laikas tikrai yra be galo svarbus. Juk vos sukuriamas pasaulis, išsyk jame atsiranda laikas. Laike vyksta išganymo istorija, kurios kulminacija yra Žodžio (Jėzaus Kristaus) įsikūnijimo „laiko pilnatvė“, kurios užsklanda yra šlovingas Dievo Sūnaus sugrįžimas laikų pabaigoje. Žinome, kad laiką žmonės matuoja įvairiai – naujo šimtmečio ar tūkstantmečio pradžia vienoje kultūrinėje sistemoje nesutaps su...

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes