Matyti tikrovę kitaip

BENEDIKTAS XVI – NETILPĘS Į ĮVAIZDŽIUS

Dar būdamas kardinolu Josephu Ratzingeriu, jis buvo pramintas „Dievo rotveileriu“ ir „Didžiuoju inkvizitoriumi“. Tačiau per jo pontifikatą niekas nebuvo sudraskytas ar supleškintas ant laužo.

KOKIO POPIEŽIAUS LAUKIA BAŽNYČIA?

Po Vatikano II Susirinkimo praėjo 50 metų, bet Bažnyčia tebėra pirmiausia suvokiama kaip hierarchinė struktūra, kurios valdymo piramidė leidžiasi nuo viršaus į apačią, kai vyskupystė vis dar laikoma autoritarine galia, kurios sprendimais nevalia abejoti. Bažnyčioje inertiškai tebesaugomas Romos teisės paveldas, lemiantis, kad bažnytinis gyvenimas įrėminamas į sustabarėjusias formas ir taip Petro laivas gramzdinamas biurokratijos ir teisės kodeksų dumble.

VOKIEČIŲ ŽURNALISTAS PETERIS SEEWALDAS: „POPIEŽIUS BENEDIKTAS XVI NĖRA REAKCIONIERIUS“

Josephas Ratzingeris nėra reakcionius. Aš laikau jį labai moderniu žmogumi, kuris, visuomet yra prieinamas, skatinantis ir siekiantis dialogo, visada stengiasi suprasti kitokį mąstymą, įskaitant agnostikų, ateistų ir kitų minties krypčių.

APIE PASAULIEČIUS, KLERIKALUS IR DIAKONUS

Klerikalizmas Bažnyčia interpretuoja kaip uniforminę, uždarą organizaciją, kuriai svarbu lojalumas luomui, tad jis netoleruoja viešumo, ne „saviškių“, ne „profesionalų“, kurie yra laikomi varžovais, net priešais. Taip elgtis būdinga politinėms partijoms, bet Bažnyčia ne partija, ji - visiems atvira bendrija, žydinti tarnysčių įvairove.

VSD VORATINKLYJE?

Kultinį serialą „Twin Peaks“ primenančios vadinamosios Kauno pedofilijos bylos fone pagreitį įgauna kita, taip pat skaudi ir kelianti niūrių minčių Eglės Kusaitės istorija. Merginai iš Klaipėdos pareikšti įtarimai ketinus dalyvauti teroro aktuose Rusijoje, nuo praėjusių metų spalio ji kalinama Lukiškių tardymo izoliatoriuje, jai neleidžiama bendrauti su artimaisiais. Labai keista, kad silpnos sveikatos mergina,...

« Previous Entries

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes