Matyti tikrovę kitaip

DUBLERIAI

Vakarykštis „susijungimas“ – tik teisinis triukas, dublerių įsiliejimas į pagrindinės komandos gretas.

RINKIMAI – NIEKO NAUJO

Rinkimai reiškia, kad didžiai daliai žmonių yra vis vien, kas jiems atstovaus Seime.

KOKIOS “DRĄSOS KELIO” PERSPEKTYVOS?

DK galėtų kviesti į savo gretas vietinius lyderius, kurių bijosi kitų partijų vadukai, vietinius neprisitaikėlius, idealistus, kurių yra visur ir kurie yra ignoruojami bei marginalizuojami vietvaldose. DK kovos su neteisybe „arkliukas“ gali patraukti ne vieną kovotoją į jo pusę, tik tokius žmones reikia pastebėti ir bendradarbiauti su jais.

PREZIDENTĖS ŠACHMATAI – PALAIKYTI SISTEMĄ

Susiklosčiusi porinkiminė tikrovė yra gana iškalbinga – Lietuvoje faktiškai įsigalėjo dvinarė politinė sistema. Vienoje jos dalyje – konservatoriai – krikdemai su „satelitais“ liberalais, o kitoje – socialdemokratai su savo „satelitais“ „darbiečiais“. Nuo to, kaip sekasi politinėje arenoje „satelitams“, dažniausiai priklauso ir didžiųjų partnerių sėkmė valdžios dalybose.

KAM PREZIDENTEI REIKALINGA „VAIVORYKŠTĖ“?

Natūraliai kyla klausimas - kam prezidentei reikalinga „vaivorykštė“? Juk tokia koalicija, kai valdo įvairių partijų vinegretas yra kraštutinė priemonė, kurios politinis elitas griebiasi kuomet aritmetiškai nesugeba sudaryti valdančios daugumos su giminingomis partijomis.

« Previous Entries Next Entries »

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes