Matyti tikrovę kitaip

EKUMENIZMAS PAGAL JONĄ BORUTĄ

Toks situacijos vertinimas verčia klausti apie teologinį Telšių ganytojo išprusimą ir adekvačias reakcijas į bažnytines, kultūrines ir gyvenimiškas realijas.

BEYONCE MALDOS

Mano matyto turo įraše Beyonce ašarodama dėkoja Dievui, meldžiasi su savo komanda.

KAIP VILUCKAS TAPO RIMTA PROBLEMA

Šalyje ir pasaulyje nėra didesnės problemos už tamsoje skendinti Vilucką. Nėra persekiojami krikščionys, Lietuvoje po karo per abortus nežuvo 2 mln. kūdikių, nevyksta karai ir pan. Reikia iš tamsos ištraukti Vilucką.

VARTOJIMAS IR EVANGELIJOS LOGIKA

Nūdienos Lietuvos Bažnyčioje apie dvasinius lyderius, susibūrusios grupės ir bendruomenėlės, kurios yra efemeriškos, verdančios savo sultyse, atitrūkusios nuo Visuotinės Bažnyčios konteksto, kuriose tarpsta religinis vartotojiškumas.

AČIŪ KUNIGAMS

Šio ispaniško klipo autoriai sako, kad šiuo savo darbu norėję padėkoti kunigams, parodyti jiems, kad jie nėra vieniši ir paraginti jaunimą melstis už kunigus. Klipas paleistas gegužės mėnesį, kai katalikai apmąsto Marijos slėpinį, todėl vaizdnėje medžiagoje fetišizuojamas rožinio...

« Previous Entries Next Entries »

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes