Matyti tikrovę kitaip

PASKAITA “SAKRAMENTAI ŠEIMOS GYVENIME”

Tai mano paskaitos "Sakramentai šeimos gyvenime“, kuri vyko Kretingoje, parapijos šeimų susitikime, 2010 m. spalio 20, įrašas.

KODĖL PRALEIDŽIAME SEKMADIENIO MIŠIAS?

Portalas „Delfi“ toliau skelbia savo užsakyto tyrimo apie lietuvių religingumą, rezultatus. Tarp viešosios nuomonės tyrimų bendrovės „Spinter tyrimai” atliktos apklausos skaičių, tiesiog šokiruojančiai atrodo duomenys apie katalikais save laikančių dalyvavimą šv. Mišiose. Klausimo „Kaip dažnai (vidutiniškai) dalyvaujate Šv. Mišiose? (proc.)” atsakymai glumina: tik 4,9 proc. apklaustųjų kas sekmadienį eina į...

LITURGIJA NUO TRIDENTO IKI VATIKANO II SUSIRINKIMO

Manau tiems, kurie sunkiai suvokia dikskusijų dėl liturgijos esmę, itin pravartu paskaityti “Bažnyčios žiniose” 1998 m. išspausdintą Clifford Howell SJ straipsnį. Tam tikra prasme teisinga sakyti, kad laikotarpis nuo Tridento iki Vatikano II Susirinkimo neturi Mišių liturgijos istorijos. Tėra tik tridentiškosios liturgijos raiškos būdų istorija. 1570 metų Mišiole buvo nustatyti liturginiai tekstai bei...

MENAMOS IR TIKROS GRESMES DVASINGUMUI. ATSAKAS O.VOLSKIUI (II)

Vaizduodamas iš pranciškonų, charizminių grupių „tikrosios” katalikybės griovėjus, kunigas Oskaras Volskis, sąmoningai ar ne, nutyli tikrąsias problemas, kurios naikina liturginę kultūrą Lietuvoje. Liturginės kultūros bėdos Skubiai atliekamos apeigos, per 15 minučių paaukotos Mišios, pro šalį traukiantis vargonininkas, aukšti sakramentinių paslaugų teikimo įkainiai, Mišių „suplakimas” su liaudiško pamaldumo...

O IŠMINTIE!

Nuo šiandien, visą savaitę, Liturginėse valandose ir šv. Mišių liturgijoje skamba vadinamosios antifonos „O“.

« Previous Entries Next Entries »

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes