Matyti tikrovę kitaip

TĖVO IR MARIJOS ĮSČIOS

Kai žodis "įsčios" dingsta iš Marijai skirtos maldos teksto esame teologinės sterilizacijos akivaizdoje. Vyksta paprasčiausias teologinės tiesos perdengimas. Juk Marijos įsčios tiesiogiai apeliuoja į Tėvo įsčias. Taip teologinė druska netenka savo sūrumo, prėski žodžiai nepadeda tikėjimui skverbtis į slėpinį.

KAD MIŠIOS BŪTŲ ŠVENTĖ…

Bažnyčia pageidauja, jog Mišių metu ir kunigas, ir paskiri tikintieji turėtų daryti visa ir tik tai, kas jiems tenka pagal liturgijos nuostatas.

APIE EROTINIUS VIENUOLĖS ŠOKIUS

Tokio pobūdžio naujienų, susijusių su Bažnyčia, „paskaninimu“ tenka susidurti dažnai. Kas gali šią manipuliacijos informacija laviną sustabdyti? Dabar apšmeižta vienuolė, jos liudijimas tūkstančiams Lietuvos jaunų žmonių paverstas nieku, o atsakingų nėra.

KONFERENCIJA “ADVENTO PARADOKSAS”

Advento pradžiai mano pamąstymų "Advento paradoksas" garso įrašas "Kambarėlio" grupei iš Klaipėdos.

ADVENTO SPALVOS

Melsvas Benedikto XVI apsiaustas Adventą dar labiau atskiria nuo Gavėnios

« Previous Entries

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes