Matyti tikrovę kitaip

PALIKIME RAMYBĖJE V. LANDSBERGĮ, NES NE JIS ŠIUO METU YRA LIETUVOS PROBLEMA

V. Landsbergis yra ir liks XX a. pabaigos lietuvių kovos už savo laisvę simboliu. Kaip lenkams juo yra Lechas Valensa, čekams – Vaclavas Havelas, pietų afrikiečiams – Nelsonas Mandela.

MIRTI PRIE PARLAMENTO? NĖ UŽ KĄ!

Lietuvos gyventojai nebesieja savęs, savo artimųjų su tėvyne, su konkrečia vieta, ką geriau už tokias apklausas paliudija milžiniški emigracijos mastai.

AR SĄJŪDIS ĮGYVENDINO SAVO TIKSLĄ?

Kol laisvė bus tik skambus žodis, netapęs savastimi, tol visos kalbos apie naują Sąjūdį - vien noras braidyti po tuos pačius vandenis.

TOMAS VILUCKAS: „LIETUVOJE KURIAMA BAIMĖS ATMOSFERA“

Tai daroma prisidengiant tuo, kad pažeidžiama viešoji tvarka, nors mes aiškiai matome, kad iš principo viešoji tvarka nuo to nė kiek nenukentėjo. Bet kažkam pasirodė, jog tai yra išsišokimai, ir rezultatas yra toks, kokį turime. Bet kokios pilietinės apraiškos yra vertinamos kaip kenkėjiškos. Ir taip kuriama baimės atmosfera – jeigu kažkas kažką ima daryti, jis iškart marginalizuojamas.

DVASINIS KELIAUTOJAS TOMAS VILUCKAS

„Naujoji Lietuva“ – tai žmonės išsivadavę iš savo bei kolektyvinės baimės, nevaldomi stereotipų ir gebantys kurti pasitikėjimo ryšius. Tai bendrija, kurioje sąvokos „bendras gėris“ ir „solidarumas“ nėra abstrakcijos, kurioje vystoma savotiška asmens ekologija, kai jis, o ne valdžios atributai tampa absoliučia vertybe.

« Previous Entries Next Entries »

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes