Matyti tikrovę kitaip

MIRTI PRIE PARLAMENTO? NĖ UŽ KĄ!

Lietuvos gyventojai nebesieja savęs, savo artimųjų su tėvyne, su konkrečia vieta, ką geriau už tokias apklausas paliudija milžiniški emigracijos mastai.

AR SĄJŪDIS ĮGYVENDINO SAVO TIKSLĄ?

Kol laisvė bus tik skambus žodis, netapęs savastimi, tol visos kalbos apie naują Sąjūdį - vien noras braidyti po tuos pačius vandenis.

TOMAS VILUCKAS: „LIETUVOJE KURIAMA BAIMĖS ATMOSFERA“

Tai daroma prisidengiant tuo, kad pažeidžiama viešoji tvarka, nors mes aiškiai matome, kad iš principo viešoji tvarka nuo to nė kiek nenukentėjo. Bet kažkam pasirodė, jog tai yra išsišokimai, ir rezultatas yra toks, kokį turime. Bet kokios pilietinės apraiškos yra vertinamos kaip kenkėjiškos. Ir taip kuriama baimės atmosfera – jeigu kažkas kažką ima daryti, jis iškart marginalizuojamas.

DVASINIS KELIAUTOJAS TOMAS VILUCKAS

„Naujoji Lietuva“ – tai žmonės išsivadavę iš savo bei kolektyvinės baimės, nevaldomi stereotipų ir gebantys kurti pasitikėjimo ryšius. Tai bendrija, kurioje sąvokos „bendras gėris“ ir „solidarumas“ nėra abstrakcijos, kurioje vystoma savotiška asmens ekologija, kai jis, o ne valdžios atributai tampa absoliučia vertybe.

LIETUVOJE VYRAUJA SUSTABARĖJUSI VALSTYBINGUMO SAMPRATA

Esu įsitikinęs, kad rinkėjai ne šarkos, lakstančios paskui blizgučius, ir jei politikai dar taip mąsto, tuomet jie skaudžiai klysta. Žmonės daug sykių buvo nuvilti ir yra išsiilgę tikrumo, aiškios pozicijos, atvirumo, nuoširdžios komunikacijos. Tai – politikos ateitis. Tokią ją noriu pasiūlyti rinkėjams.

« Previous Entries Next Entries »

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes