Matyti tikrovę kitaip

KODĖL TUŠTĖJA SEMINARIJOS?

Ar gali patraukti vaikiną būti dūsaujančios, skausmingos, ritualinės, individualistinės, folklorinių papročių (mielų pagyvenusiai auditorijai) prikimštos katalikybės puoselėtoju?

MES IR „FACEBOOK“

Atsiriboti nuo virtualios erdvės yra paprasčiausias akių užmerkimas prieš naują tikrovę. Deja, Lietuvos katalikų skvarba į socialinius tinklus vyksta vangiai. Dažnai dalyvavimas juose laikomas laiko švaistymu, nuolaida savo silpnybėms, net nelabai deramu krikščioniui užsiėmimu.

AR LIETUVIAI EINA IŠPAŽINTIES?

Išpažintis yra ne teismas, o atpirkimo šventimas. Juk per jį pasijuntame sūnumis ir dukromis Tėvo namuose.

KONFERENCIJA KLAIPĖDOJE:KUR KATALIKAI?

Puiku, kad yra tokių galimybių praplėsti savo mąstymo lauką, dalintis įžvalgomis ir patirtimi, paprasčiausiai susipažinti.

AR KATALIKAI LIETUVOJE PATIKIMI TARPININKAI?

Mums reikia žmonių, kurie sugebėtų interpretuoti Bibliją, diskutuoti apie evoliuciją, nūdienos kultūrinius reiškinius, rasti tikėjimui racionalumo pagrindus, o ne ven moralizuoti, auklėti ar raginti melstis.

« Previous Entries Next Entries »

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes