Matyti tikrovę kitaip

AR BAŽNYČIA YRA TAI, KAIP APIE JĄ RAŠOMA IR KALBAMA

Mažoji akademija sausio 10 ir 12 d. kviečia žurnalistus ir žiniasklaidoje dirbančius studentus į antrą paskaitų ciklo „Ar Bažnyčia yra tai, kaip apie ją rašoma ir kalbama“ dalį.

KODĖL TUŠTĖJA SEMINARIJOS?

Ar gali patraukti vaikiną būti dūsaujančios, skausmingos, ritualinės, individualistinės, folklorinių papročių (mielų pagyvenusiai auditorijai) prikimštos katalikybės puoselėtoju?

MES IR „FACEBOOK“

Atsiriboti nuo virtualios erdvės yra paprasčiausias akių užmerkimas prieš naują tikrovę. Deja, Lietuvos katalikų skvarba į socialinius tinklus vyksta vangiai. Dažnai dalyvavimas juose laikomas laiko švaistymu, nuolaida savo silpnybėms, net nelabai deramu krikščioniui užsiėmimu.

AR LIETUVIAI EINA IŠPAŽINTIES?

Išpažintis yra ne teismas, o atpirkimo šventimas. Juk per jį pasijuntame sūnumis ir dukromis Tėvo namuose.

KONFERENCIJA KLAIPĖDOJE:KUR KATALIKAI?

Puiku, kad yra tokių galimybių praplėsti savo mąstymo lauką, dalintis įžvalgomis ir patirtimi, paprasčiausiai susipažinti.

« Previous Entries Next Entries »

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes