Matyti tikrovę kitaip

KUNIGAS – TAIP PAT TIK ŽMOGUS

Kunigystės šventimai nėra apsauga nuo depresijos ar streso. Kunigo gyvensena yra pilna veiksnių, kurie gali sukelti problemines situacijas.

ARTIMIAUSIOJE ATEITYJE BAŽNYČIA CELIBATO NEATSISAKYS

Celibato tradicija suformavo ir kunigo Kristaus kario tipą, visada pasirengusio būti pirmose kovos dėl Dievo Karalystės, gretose.

JEI KUNIGAI NESUGRIOVĖ, BAŽNYČIA TIKRAI DIEVIŠKA

Nemalonu, bet piktinantis dvasininkų elgesys – dėsninga šių procesų pasekmė. Tai žaizda ant Bažnyčios kūno. Ją skauda, tad turi kelti rūpestį, o ne panieką.

KUNIGAS POLITIKOJE:IŠŠŪKIS MŪSŲ ABEJINGUMUI

Kunigo Jono Varkalos žingsnis yra iššūkis šalies katalikybėje vyraujančioms nuostatoms ir įpročiams, kita vertus, jis neiškrenta iš bendros Lietuvos kunigiškos tradicijos.

PSICHOLOGINIS UŽRAKTAS NUO PAMOKSLŲ

„Aš išmokau nebeklausyti pamokslų, mechaniškai nuo jų užsiblokuoju“, – neseniai su manimi dalinosi viena pamaldi siela.

« Previous Entries

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes