Matyti tikrovę kitaip

ARTIMIAUSIOJE ATEITYJE BAŽNYČIA CELIBATO NEATSISAKYS

Celibato tradicija suformavo ir kunigo Kristaus kario tipą, visada pasirengusio būti pirmose kovos dėl Dievo Karalystės, gretose.

JEI KUNIGAI NESUGRIOVĖ, BAŽNYČIA TIKRAI DIEVIŠKA

Nemalonu, bet piktinantis dvasininkų elgesys – dėsninga šių procesų pasekmė. Tai žaizda ant Bažnyčios kūno. Ją skauda, tad turi kelti rūpestį, o ne panieką.

KUNIGAS POLITIKOJE:IŠŠŪKIS MŪSŲ ABEJINGUMUI

Kunigo Jono Varkalos žingsnis yra iššūkis šalies katalikybėje vyraujančioms nuostatoms ir įpročiams, kita vertus, jis neiškrenta iš bendros Lietuvos kunigiškos tradicijos.

PSICHOLOGINIS UŽRAKTAS NUO PAMOKSLŲ

„Aš išmokau nebeklausyti pamokslų, mechaniškai nuo jų užsiblokuoju“, – neseniai su manimi dalinosi viena pamaldi siela.

AR BAŽNYČIA YRA TAI, KAIP APIE JĄ RAŠOMA IR KALBAMA

Mažoji akademija sausio 10 ir 12 d. kviečia žurnalistus ir žiniasklaidoje dirbančius studentus į antrą paskaitų ciklo „Ar Bažnyčia yra tai, kaip apie ją rašoma ir kalbama“ dalį.

« Previous Entries

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes