Matyti tikrovę kitaip

ATGAILA – AKISTATA SU SAVIMI

Toks yra atgailos bruožas – plačiai atmerkus akis žiūrėti į save, neignoruoti savo esybės įtrūkių. Žvelgti viltingai, o ne smerkiamai, nes taip į žmogų žvelgia Kristus.

ŽMONIŲ ŽVEJAI

Žodžiai „Eikite paskui mane!” reiškė: „Būkite mano mokiniais“.

BROLIU GALI TAPTI IR PRIEŠININKAS

Išdrįskime savo vaizduotėje įjungti „Antro šanso“ arba „Kas būtų jei...“ programą. Ko gero, satyrikai, policininkai ar atsitiktinai nuo teroristų rankų kritę žmonės dabar džiaugtųsi Paryžiaus grožybėmis, jei 2007 m. kovo 22 d. teismas būtų patenkinęs musulmoniškų organizacijų ieškinį prieš „Charlie Hebdo“ dėl rasizmo kurstymo.

IRAKO IR SIRIJOS KRIKŠČIONIŲ KANKINYSTĖS DRAMA

Tik kai IVIL paskelbė įkurianti kalifatą – islamišką valstybę – kontroliuojamose teritorijose Irake bei Sirijoje, o grupės lyderis Abu Bakr al Baghdadi pasiskelbė kalifu bei „visų musulmonų vadovu“, Vakarų valstybių lyderiai rimtai subruzdo. Visur, kur IVIL – IV plėtė savo valdas, į jų neapykantos taikyklį patenka kitatikiai. Naujai iškeptas „kalifas“ krikščionis vadina politeistais ir sionistais, kurie turi atsiversti į islamą arba mirti.

KALĖDOS – DIEVAS YRA SU ŽMOGUMI

Žmogus tapo tuo šventnamiu, kuriame įsikūrė Dievas. Tai aiški nuoroda į tai, kad Dievas atpažįstamas žmoguje; jo nepritekliai, varganumas, žaizdos tampa susitikimo tarp Dievo ir mūsų vieta. Būtų klaida reliatyvizuoti Dievą žmogui, pastarąjį padarant visa ko matu, tačiau nevalia nepastebėti, kad Kalėdų įvykis sutelkia mūsų dėmesį ties žmogaus tragedija ir didybe.

« Previous Entries Next Entries »

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes