Matyti tikrovę kitaip

APIE 34 TŪKSTANČIŲ BAŽNYČIŲ ABSURDĄ

Malda už vienybę yra simbolinis veiksmas, nes ji, kad ir kaip paradoksaliai skambėtų, kartu išreiškia krikščionių viltį ir beviltiškumą jų susiskaldymo akivaizdoje.

2011-ieji LIETUVOS KATALIKYBĖJE – GAILESTINGUMO, VILTIES IR VIENYBĖS SĖJA

Akivaizdu, kad sunku apčiuopti šių metų regimus vaisius, bet patirtis yra tai, ką asmeniškai išsineš kiekvienas dalyvavęs Gailestingumo metų renginiuose, o kokius ji subrandins vaisius parodys tik laikas.

AR LIETUVIAI EINA IŠPAŽINTIES?

Išpažintis yra ne teismas, o atpirkimo šventimas. Juk per jį pasijuntame sūnumis ir dukromis Tėvo namuose.

APSIMELAVĘS EVANGELISTAS

Kam meluoja p. Balčiūnas kalbėdamas apie savo konfesinę tapatybę – autobuso keleiviams ar savo bendrijos žmonėms?

GAVĖNIA BE SEKSO?

Apaštalas Paulius krikščionis sutuoktinius mokė, kad lytiniai santykiai yra normali santuokinio gyvenimo dalis ir kad jos negalima apleisti, išskyrus tą laiką, kada abu, vyras ir moteris, turi atsiduoti maldoms (1 Kor 7,3–5).

« Previous Entries Next Entries »

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes