Matyti tikrovę kitaip

T. VILUCKAS: BŪDAS AUKOTI BAŽNYČIAI BANKO KORTELE – NATŪRALUS PROCESAS

T. Vilucko įsitikinimu, naujosios technologijos bažnyčioje nėra neleistinos. Juo labiau kad viena populiariausių pasaulio paskyrų „Twitter“ tinkle yra popiežiaus Pranciškaus – čia jis beveik kasdien paskelbia po mintį.

2012 – BAŽNYČIOS METAI LIETUVOJE:IŠŠŪKIAI IR POKYČIAI

Besibaigiantys metai Lietuvos katalikams atnešė pokyčių Bažnyčios hierarchijoje, iššūkių, kuriuos iškėlė visuomenėje vykstantys procesai bei galimybių įvertinti savo krikščionišką tapatybę.

KUR MOTINIŠKAS BAŽNYČIOS VEIDAS?

Garliavos mergaitės klausimu vyskupai nepriėjo prie bendros pozicijos, o LVK pirmininkas Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius prisiėmė atsakomybę viešai pasisakyti, tuo būdu atstovaudamas kai kurioms nuomones episkopate.

KO KATALIKIŠKA ŽINIASKLAIDA GALI IŠMOKTI IŠ „KRONIKOS“?

Dabartinės katalikiškos žiniasklaidos priemonės yra „Kronikos“ darbų tęsėjos. Pats gerą dešimtmetį būdamas katalikiškos žiniasklaidos bendradarbis drįstu klausti: ką mums vienu ar kitu būdu susijusiems su šiuo darbo lauku derėtų prisiminti pasižvalgius po „Kronikos“ archyvus?

BŪTI (NE)MATOMIEMS

Žmonėms, atsakingiems už informacijos sklaidą Lietuvoje, tampa visai nebesvarbūs patys reiškiniai, jų masiškumas, jų atgarsis visuomenėje. Užtat pats svarbiausias dalykas yra ideologinės nuostatos ir pozicijos, kurios atrenka įvykius, informaciją pagal įsitikinimus, o ne jų reikšmę.

« Previous Entries

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes