Matyti tikrovę kitaip

KATEKIZMAS – TIKĖJIMO KNYGA

Neseniai pasirodęs Katalikų Bažnyčios katekizmo (KBK) antras leidimas lietuvių kalba yra reikšmingas įvykis keliomis prasmėmis. Visų pirma šių metų spalį sukako dvidešimt metų nuo naujo Katalikų Bažnyčios katekizmo paskelbimo. Tokio veikalo būtinybę grindė įsitikinimas, kad globaliam pasauliui reikalingas bendras tikėjimo mokymas. Be to, šis mokymas turėjo būti skleidžiamas Vatikano II Susirinkimo šviesoje. Juk...

KAS ATVERIA KELIĄ BLOGIUI

Politinis veikimas nėra svetimas krikščioniui. Negana to, jei įsiklausome į pal. Jono Pauliaus II mintį, – tai yra pareiga, kurios nepaisymas negali būti pateisinamas.

KRYŽIŲ KALNO PROBLEMA, ARBA BAŽNYČIA KOLIZIEJUJE

Kryžių kalnas nėra kažkokia šiauliečių nuosavybė, o visos Lietuvos širdis, tad su juo susiję klausimai turėtų būti svarstomi kuo plačiau.

KAD MIŠIOS BŪTŲ ŠVENTĖ…

Bažnyčia pageidauja, jog Mišių metu ir kunigas, ir paskiri tikintieji turėtų daryti visa ir tik tai, kas jiems tenka pagal liturgijos nuostatas.

PADALYTOJI JONO PAULIAUS II ŠIRDIS

Praėjus gerokai laiko atkarpai nuo popiežiaus apsilankymo Lietuvoje, tiek Bažnyčios nariai, tiek visi mūsų šalies geros valios žmonės gali rasti sau neblėstančios šviesos, kuri trykšta iš Šventojo Tėvo minčių.

« Previous Entries Next Entries »

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes