Matyti tikrovę kitaip

BENEDIKTAS XVI – NETILPĘS Į ĮVAIZDŽIUS

Dar būdamas kardinolu Josephu Ratzingeriu, jis buvo pramintas „Dievo rotveileriu“ ir „Didžiuoju inkvizitoriumi“. Tačiau per jo pontifikatą niekas nebuvo sudraskytas ar supleškintas ant laužo.

BENEDIKTO NUOLANKIOJO JUNGAS

Šį tekstą „Bernardinams“ parašiau 2005 m. balandžio 27 d., tuoj po Benedikto XVI – ojo inauguracijos. Manau skaitytojams bus įdomu nusikelti į lūkesčius, kurie puoselėti tuomet.

KOKIO POPIEŽIAUS LAUKIA BAŽNYČIA?

Po Vatikano II Susirinkimo praėjo 50 metų, bet Bažnyčia tebėra pirmiausia suvokiama kaip hierarchinė struktūra, kurios valdymo piramidė leidžiasi nuo viršaus į apačią, kai vyskupystė vis dar laikoma autoritarine galia, kurios sprendimais nevalia abejoti. Bažnyčioje inertiškai tebesaugomas Romos teisės paveldas, lemiantis, kad bažnytinis gyvenimas įrėminamas į sustabarėjusias formas ir taip Petro laivas gramzdinamas biurokratijos ir teisės kodeksų dumble.

KATEKIZMAS – TIKĖJIMO KNYGA

Neseniai pasirodęs Katalikų Bažnyčios katekizmo (KBK) antras leidimas lietuvių kalba yra reikšmingas įvykis keliomis prasmėmis. Visų pirma šių metų spalį sukako dvidešimt metų nuo naujo Katalikų Bažnyčios katekizmo paskelbimo. Tokio veikalo būtinybę grindė įsitikinimas, kad globaliam pasauliui reikalingas bendras tikėjimo mokymas. Be to, šis mokymas turėjo būti skleidžiamas Vatikano II Susirinkimo šviesoje. Juk...

KAS ATVERIA KELIĄ BLOGIUI

Politinis veikimas nėra svetimas krikščioniui. Negana to, jei įsiklausome į pal. Jono Pauliaus II mintį, – tai yra pareiga, kurios nepaisymas negali būti pateisinamas.

« Previous Entries Next Entries »

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes