Matyti tikrovę kitaip

ŽMONIŲ ŽVEJAI

Žodžiai „Eikite paskui mane!” reiškė: „Būkite mano mokiniais“.

KALĖDOS – DIEVAS YRA SU ŽMOGUMI

Žmogus tapo tuo šventnamiu, kuriame įsikūrė Dievas. Tai aiški nuoroda į tai, kad Dievas atpažįstamas žmoguje; jo nepritekliai, varganumas, žaizdos tampa susitikimo tarp Dievo ir mūsų vieta. Būtų klaida reliatyvizuoti Dievą žmogui, pastarąjį padarant visa ko matu, tačiau nevalia nepastebėti, kad Kalėdų įvykis sutelkia mūsų dėmesį ties žmogaus tragedija ir didybe.

TOMAS VILUCKAS: „KALĖDŲ ŽINIA – DIEVAS PRIARTĖJO PRIE ŽMOGAUS“

Ko Šv. Kalėdų išvakarėse galėtume palinkėti vieni kitiems? „Palinkėti galima ir reikia paties svarbiausio dalyko: mylėkime ir gerbkime vieni kitus“, – sako publicistas Tomas Viluckas.

EUROPOS REIKALAVIMAS KRIKŠČIONIMS – SLĖPTI SAVO ĮSITIKINIMUS

Viešuma turi būti tokia, kad nedrumstų niekieno ramybės, todėl joje nėra vietos sąvokai „tiesa“. Šia prasme krikščioniškas liudijimas yra itin neparankus, nes byloja apie pamatinius žmogiškos egzistencijos matmenis, tokius kaip nuodėmė, vertybių perkainojimas, gyvenimo tikslo atvėrimas.

„JEI KRISTUS NEBŪTŲ PRIKELTAS, TUŠČIAS BŪTŲ MŪSŲ TIKĖJIMAS“

Palangiškiams ir kitų parapijų gyventojams T.Viluckas linki, kad šios šv. Velykos būtų tikros Prisikėlimo dienos, kad kiekvienas prisikeltų iš savo abejonių, nevilties, kad širdyje nebeliktų baimės, vienatvės pėdsakų, įvyktų gilus širdies perkeitimas.

« Previous Entries Next Entries »

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes