Matyti tikrovę kitaip

EURO MIGLOSE PASKENDĘ

Euras turėjęs atnešti augimo, gerovės ir vienybės Europoje jausmą, pasirodė kaip stagnacijos, nestabilumo ir pasidalijimo ženklas.

PALIKIME RAMYBĖJE V. LANDSBERGĮ, NES NE JIS ŠIUO METU YRA LIETUVOS PROBLEMA

V. Landsbergis yra ir liks XX a. pabaigos lietuvių kovos už savo laisvę simboliu. Kaip lenkams juo yra Lechas Valensa, čekams – Vaclavas Havelas, pietų afrikiečiams – Nelsonas Mandela.

EUROPOS REIKALAVIMAS KRIKŠČIONIMS – SLĖPTI SAVO ĮSITIKINIMUS

Viešuma turi būti tokia, kad nedrumstų niekieno ramybės, todėl joje nėra vietos sąvokai „tiesa“. Šia prasme krikščioniškas liudijimas yra itin neparankus, nes byloja apie pamatinius žmogiškos egzistencijos matmenis, tokius kaip nuodėmė, vertybių perkainojimas, gyvenimo tikslo atvėrimas.

KAS SLYPI UŽ PIENO BLOKADOS ISTORIJOS?

Ne Lietuvos pirmininkavimas ES buvo pieno produktų blokados priežastis, jokios aiškios politinės priežasties tokiai blokadai nebuvo ir negalima išbraukti komercinių bei lobistinių interesų.

AR REIKIA KURTI JUNGTINES EUROPOS VALSTIJAS?

Šeštadienį teko dalyvauti "Žinių radijo" laidoje "Aš manau" apie federalistines ES perspektyvas.

« Previous Entries Next Entries »

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes