Matyti tikrovę kitaip

JONAS XXIII – GERASIS POPIEŽIUS, PAKEITĘS BAŽNYČIOS VEIDĄ

Apkūnus, silpnos sveikatos, konservatyvių pažiūrų buvęs diplomatas atrodė tinkamas tik palaikyti stabilumą Bažnyčios gyvenime. Tačiau visiškai netikėtai jis apvertė aukštyn kojomis Bažnyčios istoriją sušaukdamas Vatikano II Susirinkimą, kuris atnaujino katalikybės veidą.

POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS BAŽNYČIOS ESKIZAI

Naujas Bažnyčios vadovas popiežius Pranciškus tarsi gaivus pavasario vėjas įsisuko į mūsų stereotipų ir šablonų apie Bažnyčios ganytojus ir jos valdymą pelėsius.

KO SKRUZDĖS MOKO EKUMENIZMĄ?

Būti „ekumenistu“ nepatogu, net šiek tiek kvailoka, nes tai reiškia, jog tiki neįmanomais dalykais, kad į kitus nežvelgi per įtarinėjimų prizmę, jog esi atsikratęs konfesinio teisumo pozicijos.

APIE 34 TŪKSTANČIŲ BAŽNYČIŲ ABSURDĄ

Malda už vienybę yra simbolinis veiksmas, nes ji, kad ir kaip paradoksaliai skambėtų, kartu išreiškia krikščionių viltį ir beviltiškumą jų susiskaldymo akivaizdoje.

2011-ieji LIETUVOS KATALIKYBĖJE – GAILESTINGUMO, VILTIES IR VIENYBĖS SĖJA

Akivaizdu, kad sunku apčiuopti šių metų regimus vaisius, bet patirtis yra tai, ką asmeniškai išsineš kiekvienas dalyvavęs Gailestingumo metų renginiuose, o kokius ji subrandins vaisius parodys tik laikas.

« Previous Entries

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes