KAS VYKSTA „MARIJOS RADIJUJE“?

Ne vienas Lietuvos katalikas šiomis dienomis nustebęs klausia: „Kas vyksta Marijos radijuje?“ Norisi priminti, kad prieš pat Naujuosius Metus pasirodė pranešimas, kuris skelbė:

„Atsižvelgdamas į Pasaulinės Marijos radijo šeimos prezidento Emanuele Ferrario prašymą, Kauno arkivyskupas metropolitas atleido kunigą Oskarą Petrą Volskį nuo visų įpareigojimų Lietuvos Marijos radijuje ir įpareigojo įsijungti į sielovadinį darbą Kauno arkikatedroje bazilikoje.“

Netruko pasigirsti Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus sprendimą smerkiančių balsų, kuriamos konspiracines teorijos.…