Matyti tikrovę kitaip

ŽMONIŲ ŽVEJAI

Žodžiai „Eikite paskui mane!” reiškė: „Būkite mano mokiniais“.

LABAI ABEJOJU KATALIKŲ BAŽNYČIOS MOKYMU. NEŽINAU KĄ DARYT.

Aš labai abejoju katalikų bažnyčios mokymų (aišku ne dėl visų). Nežinau ką daryt. Iš vienos pusės noriu sugrįšti, iš vienos pusės sulaiko teisingas Dievo žodžio mokymas. Jūs būdamas katalikas ką patartumėt daryt?

KONFERENCIJA “ŽMOGAUS FENOMENAS”

Konferencijos "Žmogaus fenomenas", skaitytos Pranciškoniškos pasauliečių akademijos klausytojams, garso įrašas.

NEMYLIMAS PASAULIS

Krikščionys negali nekęsti pasaulio kaip tokio, nes jis yra Dievo sukurtas, ir visa, ką Dievas sukūrė, buvo gera.

KAI ARTĖJA PASAULIO PABAIGA

Šventasis Raštas byloja ne tiek apie pasaulio pabaigą, kiek apie jo perkeitimą laikų pabaigoje, „naują žemę ir naują dangų“, kuriame viešpataus ne žmogiškas, o dieviškas teisingumas.

« Previous Entries

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes