Matyti tikrovę kitaip

KONKLAVA – DATOS PROBLEMA

Konklavos datos paankstinimas sumažina konsultacijų tarp kardinolų laiką. Jis įprastai vadinamas „susipažinimu“, nes į Romą atvyksta kardinolai iš viso pasaulio, o jų konsistorijos gana retai kviečiamos. Visgi šiuolaikinės komunikavimo priemonės leidžia palaikyti ryšius ir nepaisant nuotolių, tad išankstinių konsultacijų praktiškai neįmanoma išvengti, tik jas kažkiek apriboti, ką ir padarytų paankstinta konklava.

KATEKIZMAS – TIKĖJIMO KNYGA

Neseniai pasirodęs Katalikų Bažnyčios katekizmo (KBK) antras leidimas lietuvių kalba yra reikšmingas įvykis keliomis prasmėmis. Visų pirma šių metų spalį sukako dvidešimt metų nuo naujo Katalikų Bažnyčios katekizmo paskelbimo. Tokio veikalo būtinybę grindė įsitikinimas, kad globaliam pasauliui reikalingas bendras tikėjimo mokymas. Be to, šis mokymas turėjo būti skleidžiamas Vatikano II Susirinkimo šviesoje. Juk...

NEMYLIMAS PASAULIS

Krikščionys negali nekęsti pasaulio kaip tokio, nes jis yra Dievo sukurtas, ir visa, ką Dievas sukūrė, buvo gera.

KUO GRĮSTAS MŪSŲ PAMALDUMAS DIEVO MOTINAI?

Stebint mūsų bažnytinį gyvenimą tenka konstatuoti, kad neretai Lietuvos kataliko jauseną formuoja būtent piligrimystės į šventas vietas prie Dievo Motinos atvaizdų ir įvairių jos apsireiškimų turinys.

NAUJI KARDINOLAI – RYŠKĖJANČIOS TENDENCIJOS VATIKANE

Visų pirma, tarp naujųjų kardinolų – net 9 įvairių Vatikano žinybų vadovai. Vadinasi, būsimojoje konklavoje stiprėja Romos kurijos pozicijos: būsimasis įpėdinis turėtų gerai pažinti Vatikano koridorius, o ne būti iš periferijos.

« Previous Entries Next Entries »

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes