Matyti tikrovę kitaip

APIE PASAULIEČIUS, KLERIKALUS IR DIAKONUS

Klerikalizmas Bažnyčia interpretuoja kaip uniforminę, uždarą organizaciją, kuriai svarbu lojalumas luomui, tad jis netoleruoja viešumo, ne „saviškių“, ne „profesionalų“, kurie yra laikomi varžovais, net priešais. Taip elgtis būdinga politinėms partijoms, bet Bažnyčia ne partija, ji - visiems atvira bendrija, žydinti tarnysčių įvairove.

AR DIEVAS BODISI MŪSŲ ATLAIDAIS?

Artėjanti Švč. M.Marijos ėmimo į dangų šventė daugybėje parapijų bus atlaidų diena. Minios tikinčiųjų plūs į šventoves, dalyvaus iškilmingose pamaldose ir procesijose. Šventųjų minėjimų kalendorius taip išdėliotas, kad atlaidų dienos tarsi nusėja vasaros savaitgalius. Nors mūsų visuomenė sekuliarėja, tačiau atlaidai tebėra populiariu renginiu, kuris ne tik byloja apie dvasinius dalykus, bet ir sukviečia draugėn...

RUBIKONINĖS IR KOMSKINĖS VIETVALDOS NEPASIDUODA

Tuoj po švenčių Seimo narių grupė kreipėsi į prezidentę Dalią Grybauskaitę dėl Seime priimtų Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pakeitimų. Tiek valdantiesiems, tiek opozicijai atstovaujantys parlamentarai prašo prezidentės veto, nes šios pataisos nesuteikia galimybės visuomeninėms organizacijoms ir nepartiniams kandidatams, įtrauktiems į rinkimų sąrašus, dalyvauti vietos savivaldos rinkimuose. Premjeras Andrius...

NUSIŽUDĖ KUNIGAS. NORMALU?

Vasario šventės šiemet buvo nuspalvintos liūdnu įvykiu – Varėnos parapijos klebonas, dekanas Valentinas Virvičius baigė savo gyvenimą savižudybe. Motyvai, kurių vedamas dvasininkas pasirinko kilpą lieka paslaptimi, nes nekalbama apie jokį priešmirtinį V. Virvičiaus laišką. Sunkiai įtikina kalbos, kad V. Virvičių prislėgė 81 metų artimos vienuolės, kuri rūpinosi kunigo buitimi, mirtis šių metų pradžioje ar...

VIENATVĖ – NE KLIŪTIS

„Fizinė vienuma savaip pavojinga, bet nereikia to perdėti. Didžioji šiuolaikinio žmogaus pagunda – ne būti fizinėje vienumoje, bet pasinerti į žmonių minią; ne pabėgti į kalnus ar dykumą (o kad daugiau žmonių būtų taip gundomi!), bet įsilieti į didžiulę beformę neatsakingumo jūrą, tai yra minią. Išties nėra pavojingesnės vienumos kaip vienuma žmogaus, pražuvusio minioje ir nežinančio, kad jis yra vienas, taip pat...

« Previous Entries Next Entries »

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes