Matyti tikrovę kitaip

BETLIEJAUS SESERŲ KREIPIMASIS

Pirmas etapas būtų baigti statyti grotą. Šiam tikslui pasiekti reikia jūsų pagalbos. Jau išleidome 24 000 Lt. Kad galėtume įgyvendinti projektą iki galo, dar trūksta 26 000 Lt

KUNIGAS POLITIKOJE:IŠŠŪKIS MŪSŲ ABEJINGUMUI

Kunigo Jono Varkalos žingsnis yra iššūkis šalies katalikybėje vyraujančioms nuostatoms ir įpročiams, kita vertus, jis neiškrenta iš bendros Lietuvos kunigiškos tradicijos.

LYDERYSTĖ BAŽNYČIOJE

Domėjimasis naujovėmis, vadovavimo įgūdžių ugdymas, sveikų vadybos principų pritaikymas bažnytiniame gyvenime yra būtina nūdienos krikščioniui lyderiui, ko galėjo pasimokyti konferencijos Klaipėdoje dalyviai.

KAD MIŠIOS BŪTŲ ŠVENTĖ…

Bažnyčia pageidauja, jog Mišių metu ir kunigas, ir paskiri tikintieji turėtų daryti visa ir tik tai, kas jiems tenka pagal liturgijos nuostatas.

KAD KANČIOS BŪTŲ MAŽIAU

Bažnytinės bendruomenės užduotis turėtų būti atsisakyti senamadiško požiūrio į neįgalius žmones kaip į ligonius, kuriuos reikia globoti, užjausti ir taip susirankioti papildomų balų dangiškos buhalterijos atlaidų poskyryje, bet padėti jiems dalyvauti bendruomenės gyvenime, kad jie pasijustų visaverčiais jos nariais.

« Previous Entries

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes