Matyti tikrovę kitaip

KORUPCIJA – PROBLEMA AR PESIMIZMAS?

Pirmą kalendorinės žiemos dieną buvo paskelbtas tarptautinės organizacijos "Transparency International" korupcijos suvokimo indeksas, kuriame Lietuvai skirta 50 vieta pasaulyje tarp 183 šalių ir 19 pozicija tarp 27 Europos Sąjungos (ES) valstybių.

„ADAMLIKSAS“ AR ADAMKAUS SERIALAS ?

Nors V.Adamkus ir pasitraukė iš politinės arenos, nepatraukliai vaizduodamas savo politinius konkurentus jis tam tikra prasme siekia juos sukompromituoti Lietuvos piliečių akyse. Tai reiškia, kad esama jėgų, kurios nori pasinaudoti V.Adamkaus asmenybės svoriu ir jo politiniu bagažu.

IDEALIOJI IR REALIOJI DALIA GRYBAUSKAITĖ

Nepaisant visko, prezidentė yra pastebimas ir aktyvus veikėjas šalies politinėje arenoje. Jos charizma sulaužė patriarchalinės politikos šablonus, kuriuos buvo įtvirtinę Algirdas Brazauskas ir Valdas Adamkus.

MERŲ RINKIMAS BUVO VILKINAMAS SĄMONINGAI

Draugiškas parlamentarų susitarimas tikrai stebina vienu aspektu. Jis pasirodo dabar, neseniai praūžus rinkimų į savivaldybės tarybas audroms. Juk šis klausimas turi ilgą barzdą.

ŽODIS „APSIVALYMAS“ ATRODO PAKANKAMAI DEKLARATYVUS

Prezidentė Dalia Grybauskaitė antrą kartą perskaitė metinį pranešimą Seime. Prezidentė savo kalbos įžangoje pažymėjo esanti "konstruktyvaus žodžio šalininkė", tad jos griežta retorika, atrodytų, neturėjo nieko stebinti.

« Previous Entries

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes