Matyti tikrovę kitaip
Currently Browsing: Lietuvos žinios

KODĖL TARĖJAI, O NE PRISIEKUSIEJI

Tarėjų yra tik patariamoji funkcija, o prisiekusiųjų instituto pagrindinė idėja - pilietis teisia kitą pilietį, nors neturi jokių specialių teisės srities žinių. Jie nustato (bendru sutarimu ar kvalifikuota dauguma), kaltas ar nekaltas teisiamasis.

KODĖL PER 20 METŲ TAIP LENGVAI VISKĄ PAMIRŠTAME?

Šis komentaras turėjo pasirodyti šeštadienio „Lietuvos žinių“ numeryje. Tačiau penktadienį sulaukiau skambučio iš dienraščio redakcijos.

ŠI ŠALIS YRA ANT BEDUGNĖS KRAŠTO

Jei laisvoje ir demokratinėje Lietuvoje šitokiu būdu įvykdomi teismo sprendimai, tuomet ši šalis yra ant bedugnės krašto.

SIMBOLIŠKA LIETUVOS TIKROVĖ

Mūsų nūdiena pilna simbolių, sampynų ir paralelių su praeitimi, kuri jau buvo ir atrodė žlugusi amžiams.

LAUKTI PRISIKĖLIMO ŽENKLŲ

Krikščioniška prisikėlimo žinios esmė - ji neleidžia apsiriboti vien pesimistiniu požiūriu į mus supantį pasaulį, mūsų gyvenimą, visuomenę, kurioje gyvename.

« Previous Entries

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes