Matyti tikrovę kitaip
Currently Browsing: Bernardinai

KONKLAVA – DATOS PROBLEMA

Konklavos datos paankstinimas sumažina konsultacijų tarp kardinolų laiką. Jis įprastai vadinamas „susipažinimu“, nes į Romą atvyksta kardinolai iš viso pasaulio, o jų konsistorijos gana retai kviečiamos. Visgi šiuolaikinės komunikavimo priemonės leidžia palaikyti ryšius ir nepaisant nuotolių, tad išankstinių konsultacijų praktiškai neįmanoma išvengti, tik jas kažkiek apriboti, ką ir padarytų paankstinta konklava.

KOKIO POPIEŽIAUS LAUKIA BAŽNYČIA?

Po Vatikano II Susirinkimo praėjo 50 metų, bet Bažnyčia tebėra pirmiausia suvokiama kaip hierarchinė struktūra, kurios valdymo piramidė leidžiasi nuo viršaus į apačią, kai vyskupystė vis dar laikoma autoritarine galia, kurios sprendimais nevalia abejoti. Bažnyčioje inertiškai tebesaugomas Romos teisės paveldas, lemiantis, kad bažnytinis gyvenimas įrėminamas į sustabarėjusias formas ir taip Petro laivas gramzdinamas biurokratijos ir teisės kodeksų dumble.

AR SUŽINOSIME TIESĄ V. POCIŪNO ISTORIJOJE?

Kiekvienas kas yra matęs vaizdo reportažus iš “Inturist” viešbučio Breste, kur žuvo mūsų karininkas, atmes nelaimingo atsitikimo versiją, nes ten persisverti per langą bei netyčia iškristi reikėtų pasistengti. Tad žmogus turėjo būti išmestas per langą (oficialiai atmesta versija) arba pats šokti žemyn.

KO SKRUZDĖS MOKO EKUMENIZMĄ?

Būti „ekumenistu“ nepatogu, net šiek tiek kvailoka, nes tai reiškia, jog tiki neįmanomais dalykais, kad į kitus nežvelgi per įtarinėjimų prizmę, jog esi atsikratęs konfesinio teisumo pozicijos.

TIKRIEJI OKUPACIJOS LIKUČIAI

Nepadės čia nei pamokslavimas, nei rusiškos kultūros embargas, nei hiperbolizuoti sugretinimai, nei gąsdinimai, kad ateis rusai.

« Previous Entries Next Entries »

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes