Matyti tikrovę kitaip
Currently Browsing: Artuma

„PAGONIŲ KIEMAS“: TIKINTIS IR NETIKINTIS: DIALOGAS AR PRIEŠIŠKUMAS?

„Pagonių kiemo“ metaforą 2009 m. pavartojo popiežius Benediktas XVI, kalbėdamas apie žmones, kurie save laiko agnostikais ar netikinčiais. Tai simbolinė metafora, atklydusi iš istorinio biblinio konteksto. Šalia Jeruzalės didžiosios šventyklos, kurioje lankytis ir melstis galėjo tik žydai, buvo didelis kiemas, taip pat priklausantis jos teritorijai. Šiame kieme galėjo lankytis ir melstis visi, taip pat ir tie, kuriuos žydai vadino pagonimis.

KAD MIŠIOS BŪTŲ ŠVENTĖ…

Bažnyčia pageidauja, jog Mišių metu ir kunigas, ir paskiri tikintieji turėtų daryti visa ir tik tai, kas jiems tenka pagal liturgijos nuostatas.

PADALYTOJI JONO PAULIAUS II ŠIRDIS

Praėjus gerokai laiko atkarpai nuo popiežiaus apsilankymo Lietuvoje, tiek Bažnyčios nariai, tiek visi mūsų šalies geros valios žmonės gali rasti sau neblėstančios šviesos, kuri trykšta iš Šventojo Tėvo minčių.

VASARIO „ARTUMA“ APIE TYRUMĄ IR GAŠLUMĄ

Tikėdama, kad žmogaus širdis ilgisi tikrų, gerų dalykų savo gyvenime, vasario „Artuma“ bando suvokti, kas yra skaistumas šiandienos žmogui. Ar tai tebėra gėris ir mūsų dienų tikrovė?

SAUSIO „ARTUMA“ – APIE NUOLANKUMĄ IR PUIKYBĘ, ARBA KAIP TIESTI KELIĄ DIEVO MALONEI

Sausio "Artumoje", - kad gėrio būtų dar daugiau, o Dievo malonei – atviras kelias.

« Previous Entries Next Entries »

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes