Matyti tikrovę kitaip
Currently Browsing: Rekomenduoju

KATEKIZMAS – TIKĖJIMO KNYGA

Neseniai pasirodęs Katalikų Bažnyčios katekizmo (KBK) antras leidimas lietuvių kalba yra reikšmingas įvykis keliomis prasmėmis. Visų pirma šių metų spalį sukako dvidešimt metų nuo naujo Katalikų Bažnyčios katekizmo paskelbimo. Tokio veikalo būtinybę grindė įsitikinimas, kad globaliam pasauliui reikalingas bendras tikėjimo mokymas. Be to, šis mokymas turėjo būti skleidžiamas Vatikano II Susirinkimo šviesoje. Juk...

ANGELĖ JOKNYTĖ – “TAVO ARTUME”

Angelės Joknytės kūrybai yra būdingas skaidrumas ir vilties prošvaistė. Visi šie dalykai atpažįstami ir naujajame darbe.

“SIELŲ” MOTERYS

Rytoj vyksiantis jubiliejinis (dešimtasis) „Sielų“ festivalis. Tai galimybė retrospektyviam žvilgsniui.

„GYVAI“ „+/-“ – ŠIUOLAIKINIO ŽMOGAUS PSALMĖS

„-/+“ yra brandus ir subalansuotas, skoningai perteiktas, gerai aranžuotas, prisodrintas nūnai madingos, 8 – ąjam dešimtmečiui būdingos roko stilistikos, darbas.

ŠEŠIOS VALANDOS SU POPIEŽIUMI

Ko gero, didžioji problema, kad tiek čia Lietuvoje, tiek plačiajame pasaulyje popiežius neretai suvokiamas kaip kažkoks užsispyręs, aklai tradicijų besilaikantis, monarchas, knygų rietuvėmis ir rašomuoju stalu nuo pasaulio užsibarikadavęs akademikas, niūrus retrogradas.

« Previous Entries

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes