Matyti tikrovę kitaip
Currently Browsing: Quadragesima

KAIP ATGAIVINTI UŽDUSUSĮ ŽMOGŲ

Gavėnia įgaus prasmę, jei per ją vyks mūsų mąstysenos, žvilgsnio į pasaulį, šalia esantį žmogų, pokytis.

KADA PASNINKAUTI?

Abstinencijos įstatymas draudžia tik mėsos valgius, o pasninkaujant leidžiama sočiai (nemėsiškai) pavalgyti vieną kartą per dieną ir truputį užkąsti rytą ir vakare.

VELYKOS ISTORIJOJE (III): JĖZAUS TYLA

Tėvo Ranieras Cantalamessa OFM. Cap. apmąstymų apie Jėzaus kančią paskutinė dalis. Jei dar lieka nuomonių nesutapimas dėl įvairių veikėjų ir valdančiųjų vaidmenų bei poelgių Kristaus kančios istorijoje, tai dėl paties Kristaus elgesio yra vieningas požiūris. Jam būdingas viršžmogiškas orumas, romumas, absoliuti laisvė. Nei vienu gestu ar žodžiu, jis nepaneigė to, ką skelbė savo Evangelijoje, ypač Palaiminimuose....

VELYKOS ISTORIJOJE (I). ŽYDŲ “KALTĖ”.

Daugiau turėtume kalbėti ne apie žydų tautos atsakomybę dėl Kristaus mirties, bet dėl krikščioniškos tautos atsakomybės už žydų mirtis.

APIE IŠPAŽINTĮ

Siūlau kiek patrumpintus kun. B.  Häringo apmąstymus, kurie 1996 m. buvo paskelbti “Bažnyčios žiniose”. Gal dar, kas nors ryšitės išpažinčiai… Geroji mesijinės ramybės naujiena Atgailos sakramentas yra didžioji prisikėlusio Kristaus dovana Bažnyčiai. Velykų dieną, kai išsigandę apaštalai drebėjo prie užrakintų durų, jiems pasirodė Viešpats ir prabilo į juos. Kristaus kančios metu parodę savo...

« Previous Entries

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes