POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS KELIONĖS PRADŽIA
Matyti tikrovę kitaip

POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS KELIONĖS PRADŽIA

Popiežiaus Pranciškaus gyvensena kukli.

Vos tapęs naujuoju visų katalikų vadovu Jorge Mario Bergoglio nenori atsisakyti savo kuklaus gyvenimo stiliaus.

Pasibaigus konklavai ir paaiškėjus, kad jis išrinktas nauju popiežiumi, iš Šv. Petro aikštės popiežius Pranciškus nenorėjo vykti specialiu automobiliu, o sėdo į autobusą ir į šv. Mortos namus, kur konklavos metu gyveno kardinolai rinkikai, nuvyko drauge su kitais kardinolais.

„Jis bendravo su mumis kaip lygus su lygiais“, – atviravo po šios kelionės JAV vyskupų konferencijos pirmininkas, Niujorko kardinolas Timoty Dolanas.

Šv. Mortos namuose jis gyvens, kol jam bus paruošti popiežiaus apartamentai Apaštališkuose rūmuose Vatikane. Niekas neabejoja, kad jie bus kuklūs ir asketiški, nes jis taip gyveno būdamas Argentinos Katalikų Bažnyčios galva.

Savo pontifikato pirmą dieną, jis atliko iš anksto neskelbtą vizitą į Didžiąją Švč. Mergelės Marijos baziliką. Popiežius Pranciškus garsėja didžiu prieraišumu Dievo Motinai. Neveltui popiežiumi buvo išrinktas 2013 m., kovo 13 d. Katalikiškos simbolikos mėgėjai skaičių 13 laiko Kristaus Motinos skaičiumi.

Po maldos jis nusprendė užsukti į viešbutį, kur buvo apsistojęs prieš konklavą, kad pasiimtų ten paliktą bagažą, apmokėtų apsistojimo sąskaitas. Šį darbą galėjo už jį atlikti ir kiti, tačiau jis pats norėjo tai padaryti, nes susirinkęs daiktus, jis asmeniškai atsisveikino ir padėkojo kiekvienam viešbučio personalo darbuotojui.

Popiežius ten važiavo paprastu Vatikano, ne popiežiaus automobiliu, ir, pasak liudininkų, paklausė vairuotojo, ar reikia apsimokėti sąskaitą.

Tačiau vykti pačiam į Buenos Aires ir susikrauti asmeninių daiktų popiežiui Pranciškui neteks. Savo gimtinę jis galės aplankyti tik su oficialiu vizitu.

Ko gero, apaštališkų kelionių bus tiek, kiek leis jau garbaus amžiaus pontifiko jėgos. Kad jis jas yra numatęs sufleruoja ir jo vardas – šventieji Pranciškus Asyžietis ir jėzuitas Pranciškus Ksaveras buvo nuolatinėse evangelizacinėse kelionėse.

Popiežiaus Pranciškaus pirmtakas Jonas Paulius II savo gimtąją Lenkiją aplankė praėjus 8 mėnesiams po išrinkimo, o popiežius Benediktas XVI savo gimtinę po 4 mėnesių tapus pontifiku. Kada tokią kelionę atliks popiežius Pranciškus – kol kas neaišku.

Visgi galima numatyti, kad Atlantą popiežius kirs jau šią vasarą, kai Brazilijoje vyks Pasaulio jaunimo dienos – neapsakomos atmosferos katalikiško jaunimo šventė. Gal tuo pačiu, bent trumpam, jis užsuks ir į kaimyninę Argentiną?

Savo atsisveikinimo kalboje popiežius Benediktas XVI palietė ir pontifiko asmeninio gyvenimo temą: „Šito sprendimo (tapimo popiežiumi – aut. past.) rimtumas glūdi taip pat tame, kad tą kartą įsipareigojau Viešpačiui visam laikui ir visiems laikams. Visam laikui – nes kas imasi Petro tarnystės, tas visiškai neturi privataus gyvenimo. Jis visą laiką priklauso visiems, visai Bažnyčiai. Iš jo gyvenimo visiškai atimamas privatumo dėmuo.“

Tad popiežius Pranciškus nebegalės kada panorėjęs nukakti į savo mylimą Argentiną, palaikyti savo mėgstamos futbolo komandos „Club Atlético San Lorenzo de Almagro“ ar pasigrožėti mylimu tango.

Nes jis toliau keliaus tik su Bažnyčia. „Dabar pradedame kelionę, vyskupas ir Dievo tauta“, – tokie buvo pirmi jo žodžiai, kai jis žvelgė iš Apaštališkųjų rūmų balkono žemyn į šv. Petro aikštėje susirinkusią, nuostabos dėl tokio konklavos tėvų sprendimo apimtą žmonių jūrą.

Lieka viltis, kad ši kelionė bus vaisinga žmonių širdimis.

Susiję įrašai:

Share

Facebook komentarai:

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes