Matyti tikrovę kitaip
Currently Browsing: Oikoumene

KO SKRUZDĖS MOKO EKUMENIZMĄ?

Būti „ekumenistu“ nepatogu, net šiek tiek kvailoka, nes tai reiškia, jog tiki neįmanomais dalykais, kad į kitus nežvelgi per įtarinėjimų prizmę, jog esi atsikratęs konfesinio teisumo pozicijos.

APIE 34 TŪKSTANČIŲ BAŽNYČIŲ ABSURDĄ

Malda už vienybę yra simbolinis veiksmas, nes ji, kad ir kaip paradoksaliai skambėtų, kartu išreiškia krikščionių viltį ir beviltiškumą jų susiskaldymo akivaizdoje.

APIE MAŽESNĮ BLOGĮ IR BIOLOGINĘ ŽALIAVĄ

Nors nė vienas iš dirbtinį apvaisinimą reglamentuojančių įstatymo projektų iki galo neatitinka krikščioniško požiūrio, šiuo atveju tenka prisiminti seną "mažesnio blogio" principą.

AR NEKATALIKĖ GALI BŪTI KRIKŠTAMOTĖ?

Nors nekatalikas apeigose dalyvaus kitaip, bet savo rūpesčiu ir meile krikštijamam žmogui gali būti kaip tikras krikštatėvis ar krikštamotė.

APSIMELAVĘS EVANGELISTAS

Kam meluoja p. Balčiūnas kalbėdamas apie savo konfesinę tapatybę – autobuso keleiviams ar savo bendrijos žmonėms?

« Previous Entries

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes