Matyti tikrovę kitaip
Currently Browsing: Menospektras

FLASH MOB AKCIJA – HENDELIO “ALELIUJA”

Religinės temos, klasikinė kultūra gali būti įdomios, kai pateikiama priimtinais nūdienos žmogui būdais, originaliai, netikėtu kampu.

OPERA TURGUJE

Šįsyk pateikiamą vaizdo klipą noriu pailiustruoti moksline teorija. Sociologas Haroldas Garfinkelis, pasitelkdamas socialinės tvarkos dekonstravimo metodiką, atliko savitus eksperimentus, kurie apibūdinami kaip laužantys eksperimentai (breaketing). Tokiose eksperimentuose socialinė tikrovė yra laužoma tuo tikslu, kad išaiškėtų metodai, kuriais žmonės ją konstruoja. Pagrindinė prielaida yra ta, jog metodiškas...

KĄ ATSKLEIDĖ TŪKSTANTMEČIO RENGINIAI?

Lietuva iškilmingai, entuziastingai ir pompastiškai atšventė savo tūkstantmečio jubiliejų. Jo šventimas verčia dar sykį prabilti apie mūsų švenčių kultūrą ir tradicijas, klausti apie jos ištakas ir kilmę. Ar Tūkstantmečio renginiai, turėję atskleisti lietuvišką dvasią ir savastį, pasiekė savo tikslą? Pagaliau, ar jubiliejinių renginių organizatorių parinkti akcentai tikrai atspindėjo jos prasmę bei turinį? Viena...

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes