Matyti tikrovę kitaip
Currently Browsing: Lrytas

KAS TAS VATIKANO II SUSIRINKIMAS?

Vatikano II Susirinkimas nutarimai nėra kažkoks naujas mokymas ar naujoviška teologija, bet juose atsispindi tūkstantmetės tradicijos įžvalgų ir įsiklausymo į šiuolaikinio pasaulio reikmes sampyna.

POPIEŽIUS PRANCIŠKUS SKIRDAMAS KARDINOLUS LIKO IŠTIKIMAS SAU

Kardinolystė nereiškia paaukštinimo, nei garbės, nei apdovanojimo, o paprasčiausiai yra tarnystė, kuri reikalauja labiau atverti žvilgsnį ir praplėsti širdį.

POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS KELIONĖS PRADŽIA

Pasibaigus konklavai ir paaiškėjus, kad jis išrinktas nauju popiežiumi, iš Šv. Petro aikštės popiežius Pranciškus nenorėjo vykti specialiu automobiliu, o sėdo į autobusą ir į šv. Mortos namus, kur konklavos metu gyveno kardinolai rinkikai, nuvyko drauge su kitais kardinolais.

DAUG NETIKĖTUMŲ ŽADANTIS POPIEŽIUS PRANCIŠKUS

Jau dabar jis daug kuo yra pirmasis – pirmasis popiežius iš Naujojo pasaulio, pirmasis popiežius iš jėzuitų draugijos, pirmasis pasirinkęs šventojo Pranciškaus vardą.

KOKS GALĖTŲ BŪTI NAUJOJO POPIEŽIAUS VARDAS?

Koks šis vardas bus, tokia bus pirmoji žinia pasauliui apie naujuosius pontifiko prioritetus, savotiška jo „programa“.

« Previous Entries

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes