KUR REIKIA KREIPTIS, KAD GALĖTUME SUSITUOKTI BAŽNYČIOJE?
Matyti tikrovę kitaip

KUR REIKIA KREIPTIS, KAD GALĖTUME SUSITUOKTI BAŽNYČIOJE?

"Du taps vienu kūnu"

Esam vedę jau du metai, bet ne bažnyčioj susituokę, nes vyrui tai antroji santuoka. Pirmoji jo santuoka buvo bažnyčioje, bet dabar mes norim susituokti bažnyčioje. Kur reikia kreiptis, kad galėtume susituokti bažnyčioje? Esu girdėjusi, kad į Vatikaną reikia siųsti laiską, kad išregistruotu pirmąją santuoką. Patarkite, ką daryti?

Inga

Jėzus yra pasakęs: „Taigi jie – jau nebe du, o vienas kūnas. Ką tad Dievas sujungė, žmogus teneperskiria“ (Mt 19, 6). Skyrybos tiesiogiai prieštarauja šiems Viešpaties žodžiams. Išsiskyręs ir kitą šeimą sukūręs katalikas negali – kaip ir jų naujos antrosios pusės, nors ir nebuvo susituokusios – ne tik sudaryti bažnytinės santuokos, bet ir priimti sakramentų. Net jeigu vyras apie savo pirmąją santuoką ir nebegalvoja, ir net jeigu jo žmona nebereikalauja iš jo ištikimybės, jeigu, sakytume, žmogiška sutartis atšaukta, ir toliau sakramentinė jungtis išlieka.

Tai nereiškia, jog tokie žmonės pašalinami iš bendruomenės – jie kviečiami dalyvauti šv. Mišiose, jungtis į bendruomenės gyvenimą ir pan., bet yra atskiriami nuo sakramentinės tvarkos, t.y. negali priimti sakramentų. Čia vertėtų pabrėžti, kad Dievo malonė neapsiriboja vien sakramentais, ją gauna kiekvienas, kas jos trokšta.

Vis dėlto pats pirmasis klausimas yra šis:, ar Jūsų vyro buvusi santuoka yra tikra sakramentinė santuoka Dievo akivaizdoje? Ar ji galioja? Santuoka negaliotų dėl tokių kliūčių, kaip antai: santuokos tikslų nesuvokimas (pvz., nepakankamo pasirengimo atveju), asmeninė nebranda, nusistatymas prieš vaisingumą, besituokiančiųjų laisvės suvaržymas ir pan. Jei kažkas iš dalykų buvo žinoma prieš santuoką, tai būtų pretekstas jo ir jo buvusios sutuoktinės santuoką paskelbti negaliojančią

Jeigu esama abejonės, Jūsų vyras gali kreiptis į savo vyskupijos bažnytinį tribunolą (jokio Vatikano nereikia), prašydamas pripažinti ankstesnę santuoką negaliojančia. Esant rimtoms ir pagrįstoms priežastims bažnytinis teismas gali priimti tokį sprendimą. Gavus teigiamą teismo sprendimą, galima naują santuoką palaiminti ir Bažnyčioje. Pirmiausia siūlyčiau kreiptis į parapijos kleboną ir su juo aptarti galimybes kelti bylą vyskupijos teisme.

Susiję įrašai:

Share

Facebook komentarai:

 • Jolanta

  Prie tos pačios temos klausimas:
  Pirmoji santuoka bažnyčioje yra Sakramentas. Vis dėlto jeigu ji iširo dėl labai svarių priežasčių ir Bažnytinis teismas patvirtino, jog ji nebuvo įvykusi.
  Skaitant straipsnius šia tema neradau tikslaus atsakymo: antrosios santuokos palaiminimas taip pat yra Sakramentas, ar tik palaiminimas? Kuo skiriasi pirmosios ir antrosios santuokų faktai Bažnyčios akimis? Ar jie lygiaverčiai?

  • Tomas

   Bažnyčia VISADA tik laimina santuoką, nes sakramentą kuria patys sutuoktiniai.
   Jei Bažnyčios teismas nustato, kad santuoka neįvyko, reiškia jos ir NEBUVO. Žmonės bandė, bet nebuvo išpildytos visos sąlygos, kad tai įvyktų.
   Todėl jos negalima vadinti pirma. Pirma ir VIENINTELĖ bus ta, kai du žmonės įvykdys visas sąlygas ir gyvens iki pabaigos.

   • Ačiū.

    • Tomas

     Nėra už ką:)

 • k.

  Tomai, Jūsų šitas paskutinis sakinys “VIENINTELĖ bus ta, kai du žmonės įvykdys visas sąlygas ir gyvens iki pabaigos” čia jau genialu! Aš dar niekur šitaip negirdėjau.

 • ortodoksija arba mirtis

  Taip, povatikaninė teologija…Kunigas santuokoj visiškai nereikalingas, gali “laimint” pasaulietis,nes neva sakramentą jie teikia vienas kitam. Arba… netgi tik kažkoks ordinaro raštelis, jei sakykim santuoka tarp katalikų sudaryta tik civiliškai prieš,tarkim, 30 metelių (kalbu abie sanatio in radice). Sakramentų teologijoj tikra spraga, jei kas bent kiek srėbė klasikinę dogmų teologiją…

  • Tomas

   Ne perdėkite, santuokas pasauliečiai laimina tik išimtinais atvejais, pvz, misijose.
   Kas dėl teologijos, tai klasikinė teologija moko, kad sakramentui yra būtina materija. Santuokos atveju tuo yra laisva valia. Todėl laisva valia tartas “taip” Dievui ir vienas kitam ir sudaro prielaidassakramentiškumui.
   Kunigas nėra magas ar demiurgas, kad rankos mostu kurtų sakramentus.

 • Algimantas

  Tomai, koks tu optimistas, tiesiog džiugu skaityti. Vienas mano bičiulis Telšių vyskupijos tribunolui įteikė prašymą jau prieš kokius 4 ar 5 metus, tačiau kiek man žinoma, tribunolas net nebuvo prisėdęs prie šios bylos. Deja, deja…

  • Tomas

   taip Algimantai, tai nesąmonės, ypač Telšiuose, bet pradėti galima.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes