Matyti tikrovę kitaip
Currently Browsing: Tavo klausimai

Kiekvienam rašančiam svarbu yra kontaktas su skaitančiuoju. Tad būkite drąsūs, siųskite klausimus man asmeniškai arba palikite komentaruose. Atsakysiu pats arba pasistengsiu surasti kompetetingus žmones. Mano mėgstamos sritys: religija, politika, žmonių santykiai, visuomenė, popkultūra.

Mano kontaktai: tomas@viluckas.lt; tomoblogas@gmail.com Atsakymai:

KAIP SKIRIAMI VYSKUPAI?

Mane seniai domina klausimas, kaip skiriami vyskupai. Juk nebeda popiežius pirštu į Lietuvos žemėlapį ir sako – šis klebonas bus vyskupas. Kaip suprantu kandidatus pristato tie patys Lietuvos vyskupai. Gal žinai ir galėtumei plačiau parašyti, kokia yra procedūra?

AR HELOVINAS NEKALTAS ŽAIDIMAS?

Norėjau paklausti apie Heloviną. Gana daug mano pažįstamų krikščionių tai vertina kaip žaidimą, įsijungia į apsirengimus vampyrais, raganomis ir t.t. Ar tai tikrai nekaltas žaidimas, ar už to stovi rimtesni dalykai?

AR NEKATALIKĖ GALI BŪTI KRIKŠTAMOTĖ?

Nors nekatalikas apeigose dalyvaus kitaip, bet savo rūpesčiu ir meile krikštijamam žmogui gali būti kaip tikras krikštatėvis ar krikštamotė.

KADA PASNINKAUTI?

Abstinencijos įstatymas draudžia tik mėsos valgius, o pasninkaujant leidžiama sočiai (nemėsiškai) pavalgyti vieną kartą per dieną ir truputį užkąsti rytą ir vakare.

AR PALIKTI VAIKINĄ?

Tik susivokus savyje, atsakiusi į tam tikrus klausimus galėsi priimti sprendimus, kurie nežeistų tiek Tau brangių žmonių, tiek pačios Tavęs.

NEJAUGI GYVENTI BE MEILĖS?

Draugystė ar santuoka yra žmogaus pasirinkimas bei apsisprendimas. Dievas suteikė žmogui laisvę rinktis kitą žmogų. Niekas (net Dievas) negali priversti žmogaus būti santuokoje, palaikyti draugystę ar ją išardyti.

AR GALI BŪTI PAVOJINGA SAVIĮTAIGA?

"Itin religinga daktarė davė kelis psichoterapnius diskus, sakė klausyti ir tiek, nieko neanalizuoti, kas ten kalbama. Na, tai kaip ir saviįtaiga. Kalba ten kaip ir normalius dalykus: "mano koja atsipalaiduoja, as esu ramus ir pan." Tai aš tų diskų neklausysiu, kol negausiu aiškumo."

KUR REIKIA KREIPTIS, KAD GALĖTUME SUSITUOKTI BAŽNYČIOJE?

Vis dėlto pats pirmasis klausimas yra šis:, ar Jūsų vyro buvusi santuoka yra tikra sakramentinė santuoka Dievo akivaizdoje? Ar ji galioja?

KĄ DARYTI SU PIRMOS KOMUNIJOS ŽVAKE?

Ką galima daryti su pirmos komunijos žvake? Ar ją galima dar kartą uždegti, ar jos niekada negalima uždegti? Gal uždegus ją, sustiprėtų Dievo apsauga, ar kaip tik draudžiama deginti ją?

AR PRIEŠ SANTUOKĄ BŪTINAS SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS?

Norėčiau Jūsų paklausti, kaip turėčiau atsakyti į dešimties metų vaiko klausimą: ar būtina priimti Sutvirtinimo Sakramentą, norint, kad ateityje būtų suteiktas Santuokos Sakramentas? Ingrida Pagal Katalikų Bažnyčios kanonų teisę (CIC) santuoka sudaroma tarp pakrikštytųjų. Tad esminė sąlyga sudaryti katalikišką santuoką yra Krikštas. Tarp CIC minimų kliūčių sudaryti santuoką Sutvirtinimo sakramento nepriėmimas nėra...

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Norėjau pasiteiraut, gal žinote forumą ar saitą, lietuvių kalba, kuriame į religinius klausimus atsako kompetentingi žmonės: kunigai  vyskupai ar kardinolai? Ačiū. Vilma Centralizuoto tinklapio nėra, tačiau informacija pasiekiama. Visų pirma, tai vyskupijų svetainės, kuriose yra atsakymų ir klausimų skyrelis, taip pat vienuolijų tinklapiai, kuriuose į klausimus atsako teologinį išsilavinimą turintys broliai ir...

AR GALI MĄSTANTIS ŽMOGUS TIKĖTI DIEVO APREIŠKIMU?

Kaip mąstantis žmogus gali tikėti į dieviškąjį apsireiškimą, kai milijonus metų mes sunkiai vystėmės? Kai atsirado Homo Sapiens mūsų dantys supūdavo, vaikai miršdavo, ne daugiau 20-25 metų išgyvendavom, kankino oro sąlygos, įvairios ligos, maisto stoka, bet prieš kelis tūkstančius metų kažkoks dievas sumanė įsikišti ir tarti savo “gerąjį žodį”. P. L. Dievas nesukūrė tobulo pasaulio....

AR POPIEŽIUS SIMPATIZUOJA TRADICIONALISTAMS?

Ką parodo, kad pirmą kartą po 40 m. pertraukos šv. Petro bazilikoje buvo aukotos mišios pagal senąjį ritualą? Ar tik tai, kad Popiežius simpatizuoja tradicionalistams? Bet juk jis buvo vienas iš pagrindinių Vatikano II Susirinkimo teologų? Simonas Prieš du metus Benediktas XVI leido Mišių auką švęsti pagal Jono XXIII 1962 m. paskelbto ir niekada neatšaukto...

GYVASIS DIEVAS

Ką reiškia išsireiškimas „gyvasis Dievas”? Skaitytojas E.B. Daugybėje Šventojo Rašto vietų Dievas yra vadinamas “gyvuoju”. Tad tai ne teologų ar gražbyliautojų sukurtas, bet biblinėje terpėje užgimęs terminas. Žmonėse dažnai apie Dievą yra paplitę klaidingi įsivaizdavimai. Pavyzdžiui, kad jis yra mirusių pasaulio valdovas, kad, jei jis egzistuoja, tai jis esąs kažkokia jėga, energija, likimas. Tokiu atveju...

“ZEITGEIST”:GRUBI PROPAGANDA

Pamačius filmą “Zeitgeist”, kilo daug abejonių ir gana smarkių tikėjime. Žinau, jog jame daug melagingų faktų apie Jėzų, Bažnyčią ir Dievą. Kokie tie melagingi faktai ir  kam  reikėjo tokio šlykštaus krikščionybės puolimo? Skaitytoja Dovilė Dokumentinis Peter Joseph filmas Zeitgeist, the Movie (“Laiko dvasia”) yra vienas iš daugybės filmų (The Twilight Zone, The Outer Limits, That’s...

AR DARYTIS TATUIRUOTĘ?

Ar tatuiruotės ir krikščionybė yra susiejami dalykai? Kai kurie tikintieji tatuiruojasi Šventojo Rašto ištraukas arba nuorodas į jas, ir galbūt mano, jog tokiu būdu skelbia Evangeliją, o iš tiesų tai darydami grimzta į nuodėmę? O gal pati tatuiruotė nėra nuodėmė, bet svarbiau tai, ko norima ja pasiekti? Vieno egzorcisto interviu girdėjau, jog tatuiravimasis gali „prišaukti”...

POPIEŽIUS IR PREZERVATYVAI

Po įrašo apie Europos parlamento bandymą paauklėti popiežių, sulaukiau tokių komentarų: Daugeliui katalikų atrodo amoralu nesutikti su popiežiaus nuomone, bet aš tikrai šiuo atveju negaliu su juo sutikti, nes tai, ką jis pareiškė — visiška nesąmonė. Extate. Galima sakyti “prezervatyvai yra negerai”, bet sakyti, kad jie padidina ligos riziką jau yra tiesiog absurdas. Kakamalys. Anksčiau...

KODĖL CELIBATAS?

Kaip ir žadėjau, atsakau į skaitytojų klausimus. Tad būkite drąsūs, siųskite klausimus man asmeniškai arba palikite komentaruose. Atsakysiu pats arba surasiu kompetetingus žmones. Klausimas apie katalikų kunigų celibatą: koks tikslas riboti natūralius, biologinius žmogaus poreikius? (Frederico) Įvairiose religinėse sistemose yra celibato reikalavimas, nevedę būna ir specifinių profesijų atstovai, pavyzdžiui,...

KAS SUDARO KNYGOS KAINĄ

Po savo įspūdžių apie Michael L. Cook knygą Atsakymai į 101 klausimą apie Jėzų, sulaukiau savo tinklaraščio skaitytojo Liutauro klausimo apie knygų kainos nustatymo tvarką. Kadangi leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ yra mano tinklaraščio partneriai, tai skaitytojo klausimą nukreipiau tiesiai leidyklos vadovybei, kuri mielai sutiko atsakyti į jį. Liutauro klausimas: “Mane šį kartą sudomino kaina. Kodėl...

IŠPAŽINTIS INTERNETU?

Prieš kelias dienas gavau keletą žurnalistės Gintarės Prūsaitės klausimų apie interneto ir tikinčiųjų santykį. Štai koks gavosi mūsų pokalbis. Ar katalikiškos svetainės turi stengtis visomis įmanomomis priemonėmis pritraukti kuo daugiau žmonių dėmesį? O gal jos turėtų būti skirtos tik patiems tikintiesiems, kuriems nereikia gražios išvaizdos, bet tik kokybiško turinio? Reikalingas paprasčiausias profesionalumas,...

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes