“KATALIKŲ BAŽNYČIA YRA TAPUSI GĖJŲ IŠVIETE”
Matyti tikrovę kitaip

“KATALIKŲ BAŽNYČIA YRA TAPUSI GĖJŲ IŠVIETE”

Germán Robledo

Kolumbijos savaitraštis Semana paskelbė interviu su kunigu Germán Robledo, didžiausios šios šalies, Kalio arkivyskupijos, buvusiu bažnytinio tribunolo pirmininku. Manau, kad šiame interviu aprašyta padėtis yra artima ir ne vienai mūsų šalies vyskupijai.

Semana: Kodėl parašėte knygą apie sekso skandalus Kalio arkivyskupijoje?

Germán Robledo: Prieš dvejus metus arkivyskupui Juan Francisco Sarasty pateikiau raportą su keletą labai rimtų kaltinimų dėl Bažnyčios disciplinos pažeidimų, kurių skaičius išaugo jo valdymo metu, nes trūksta kontrolės ir budrumo. Visų šių kaltinimų buvo nepaisyta.

Semana: Ar knygos pavadinimas „Apie gėjų kunigą” [Hacia un clero Gay] nėra per griežtas ir neteisingas?

G.R.: Tai yra žiauru, bet tikroviška. Bandžiau atskleisti tendenciją, kuri pasireiškia Katalikų Bažnyčios viduje. Mano 45 metų kunigiško gyvenimo patirtis suteikia moralinį autoritetą atlikti tokią analizę.

Semana: Kokius kaltinimus sudėjote į savo knygą?

G.R: Homoseksualumas ir pedofilija; kunigų vaikai, kurie reikalauja alimentų, korupcija … Kitaip tariant, visų rūšių tiesioginiai celibato pažeidimai.

Semana: Kodėl sakote, kad Jūsų knyga yra „šimtmečio antiistorija”?

G.R: Kadangi mes 2010 m., švęsime pirmosios bažnyčios Kalyje šimtmetį, tai aš pasinaudodamas šia proga, noriu tiesiai pasakyti, kokiu mastu, per pastaruosius 30 metų, bažnyčia turi remtis į kunigus, kurie pasižymi moteriškumu, saldumu, yra klusnūs, nekritiški, kurie visada pritaria autoritariniam vyskupo ir kitų vyresniųjų vaidmeniui.

Semana: Kaip giliai yra įsišaknijęs homoseksualumas Kalio arkivyskupijoje?

G.R: Iš 120 diecezijos kunigų 30% yra homoseksualai.

Semana: Kaip atsitiko, kad kai kurie kunigai naudojo aukas apsimokėti už homoseksualų paslaugas?

G.R: Šioje knygoje, neįvardindamas pavardžių, aprašiau tai, kas vyko Katedroje. Pavyzdžiui, ten buvo kunigų, kurie rinkdavo pinigus vargšams, o paskui atiduodavo juos tiems, kurie patenkindavo jų homoseksualius polinkius.

Semana: Ar manote, kad celibatas yra problema?

G. R: Ne. Kunigystė yra patraukli homoseksualams, nes jie gali gyventi dvigubą gyvenimą. Tai tampa priebėga tiems, kurie neišdrįsta atsiverti savo šeimoms. Katalikų Bažnyčia yra tapusi gėjų išviete.

Semana: Ką manote apie homoseksualumą?

G.R: Aš neturiu problemų su homoseksualais, priešingai, manau, kad jiems reikia garantuoti visas teises, ir, kaip kunigas, aš juos priimu. Tačiau jie užima ne savo vietą, kai tampa dvasiškiais.

Semana: Kokia dabar Jūsų padėtis Katalikų Bažnyčioje?

G.R: Kai man sukako 65 m., aš paskelbiau, kad tampu kunigu emeritu, be pareigų parapijoje. Nors čia Kolumbijoje tik vyskupai, turi teisę būti emeritais.Susiję įrašai:

Share

Facebook komentarai:

 • Liutauras

  Kas atsakingi už tai, kad kunigai celibato reikalavimo paisytų?
  Ar kunigas turi kokią darbo-gyvenimo juridinę sutartį? Ar kugas yra atsakingas už tai, kad jo gyvenimo likimą ir esatį tvarko kiti, ne jis?
  Kodėl kunigai tampa rašinyje minimų ,,fenomenų” aukomis?
  Kodėl ne kunigai turėtų tvarkyti kunigų gyvenimo turinį?
  Kalbėti apie problemas gali kas tik nori, tai tiesa. O kunigų problemas spręsti turėtų tikrai ne pasauliečiai, o kunigai.
  Ar norėtų chirurgas Petras, kad jo luomo problemas spręstų santechnikas Juozas?
  Jeigu kunigas Rodledo viešiną savo uždaro luomo problemas, ką tai reiškia?
  Liutauras

 • kunigų problemas turi spręsti Bažnyčia-bendruomenė. Kokių mums reikia kunigų? Juk kunigystė nėra savitikslis dalykas: ji skirta tikinčiųjų augimui. Pagaliau nemoralu pinigais remti gėjų pramogas…

 • Mano požiūriu, neleistinas pats sugretinimas: “katalikų bažnyčia” ir “išvietė”.

 • R.

  Tėvas Donald Cozzens, Klyvlendo šv. Marijos Dvasinės seminarijos vadovas (35 metai kunigystės luome), savo knygoje “The Changing Face of the Priesthood” rašo:
  “At issue at the beginning of the 21st century is the growing perception that the priesthood is, or is becoming, a gay profession. Heterosexual seminarians are made uncomfortable by the number of gays around them.
  The straight seminarian feels out of place and may interpret his inner destabilization as a sign that he does not have a vocation for the priesthood. The sexual contacts and romantic unions among gay seminarians create intense and complicated webs of intrigue and jealousy”.
  Father Donald Cozzens says the need gay priests have for friendship with other gay men, and their shaping of a social life largely comprised of other homosexually oriented men, has created a gay subculture in most of the larger US dioceses./…/ Figures for the number of homosexual priests in the American Church are very difficult to pin down. Cozzens says estimates range up to 60%.

 • ALGdas > o man taip gražiai rimuojas. 🙂 Ir kas čia per “neleistinas”? Kaip gerai, kad jūsų požiūrio niekas nepaiso. 😉

 • arunas

  manau, kad kunigai kaip ir kiti krikščionys turi gyventi šviesoje.
  Liutaurai sutinku, kad santechnikai negali kištis į chirurgų gydymo ar kompetencijos reikalus, bet, kad chirurgas yra kyšininkas gali komentuoti kiekvienas pacientas. Kai kunigas aukoja mišias, jis yra prieš Dievą ir tai aptarinėti nederėtų, bet jogyvenimas, čia jau kas kita- jis tampa tokiu pat viešu asmeniu kaip politikas, tik su kur kas didesne atsakomybe. Politikas atstovauja tuos kurie jį parėmė ar išrinko. Ką atstovauja kunigas? Kokią nuomonę galima susidaryti apie tą kurį atstovauja kunigai. Ir dar, jeigu šventieji tokie, tai ką galime išreikalauti iš politikų…:(
  PS Nereikia bijoti kalbėti apie negerumus tai padeda apsivalyti. Kažkur Naująjąme Testamente parašyta, jogjau metas prasidėti teismui nuo Dievo Namų…. matyt jau prasidėjo.

 • “[..]Pagaliau nemoralu pinigais remti gėjų pramogas”

  Nemoralu vargšams skirtais pinigais apmokėti tiek už gėjų kunigų, tiek už heteroseksualių kunigų pramogas.

 • Isgyvenantis

  Tomai saunuolis kad rodai musu skaudulius…kita karta darosi geda kad esi kunigas…bet tik viesumas tai gali isgydyti aisku su Dievo pagalba,stoveti uz tiesa…Dieve laimink tavo ir musu visu nora apsivalyti ir ne tik baznycioje.

 • alse

  liūdina ir glumina tokie dalykai, iš kitos pusės gaila tokių pasimetusių susipainiojusių , turbūt tik tiesos sakymas kažką gali keisti…

 • Singuliaras

  “Manau, kad šiame interviu aprašyta padėtis yra artima ir ne vienai mūsų šalies vyskupijai”.

  Kažin, ar mūsų vyskupijos prilygsta tokiems seksualinių nusikaltimų mastams. Juk Lietuvoje nebuvo iškelta nė viena byla šiuo (pedofilijos ar pan.) klausimu.

 • skaitytojas

  Kunigai yra mūsų visuomenės dalis. Jie- taip pat žmonės ir jais tampa įvairūs žmonės. Ar visi laikosi dorovės normų? Kažin. Kitu atveju nebūtų nesantuokinių vaikų, svetimavimo ir panašiai. Gėjai- taip pat Dievo kūrinys. Jis juos sukūrė, jis juos ir pasikviečia pas save kiekviena tada, kada ateina laikas. Kodėl katalikų bažnyčia įtakinga todėl, kad turtinga. O turtinga todėl, kad yra celibatas. Nemanau, jog gėjams lengviau gyventi už heteroseksualius vyrus. Bet jiems lengviau išlaikyti ir gausinti bažnyčios turtus. Jei kada būtų atsisakyta celibato, tai neabejoju, tai taptų vos ne olimpinėmis rungtimis dėl kunigų vietų, ypač tarp šeimų. Kokia geriausia išeitis? Manau, jog celibatą būtina palikti, o gėjams netrukdyti susikurti savo laimingo gyvenimo nesislapstant nuo visuomenės.

 • Aivaras

  “Aš neturiu problemų su homoseksualais, priešingai, manau, kad jiems reikia garantuoti visas teises, ir, kaip kunigas, aš juos priimu.”
  “Katalikų Bažnyčia yra tapusi gėjų išviete.”
  “yra klusnūs, nekritiški, kurie visada pritaria autoritariniam vyskupo ir kitų vyresniųjų vaidmeniui.”
  Gali būti, kad homoseksualų ėjimas į kunigus yra labai rimta ir išsikerojusi problema. Bet šios trys citatos labai aiškiai charakterizuoja patį Germán Robledo.

  Pirmoji parodo, kad Robledo priešiškumas gėjams kunigams nėra pagrįstas homoseksualaus elgesio kaip savaiminės nuodėmės suvokimu, bet tik tuo, kaip homoseksualių asmenų elgesys kenkia Bažnyčios darbui. Taip atsiranda pavojinga pagunda įsivaizduoti, kad blogis kyla ne iš paties homoseksualaus elgesio, bet tik iš to, kad tas elgesys slepiamas ir kunigystė naudojama kaip priedanga. Gal tada, Robledo nuomone, reiktų leisti gėjams atvirai rodyti savo jausmus ir tuoktis? Juk tada jiems nereiktų tapti kunigais ir slapta lesti aukojamus pinigus…

  Antroji citata parodo, kad Robledo yra tiesiog grubus chamas, praradęs pagarbą pačiai Bažnyčiai, nes Bažnyčia visada lieka šventa, kad ir kaip velnias stengtųsi pakirsti Jos autoritetą. Prasikalstančių kunigų veiksmai gali būti verti tokių aštrių posakių – bet žmogus, kuris leidžia taip vartoti pačios Bažnyčios sąvoką, turėtų prikąsti liežuvį.

  Trečioji citata yra pati įdomiausia. Labai kvailas yra “tipinių” savybių priskyrimas gėjams… Bet ypač šiurpiai čia nuskamba senojo klusnumo santykio tarp vyskupo ir kunigo įvardijimas kaip homoseksualaus. Tėvo ir sūnaus santykiai yra homoseksualūs? Sūnus yra moteriškas, jei tėvo klauso? Aš dar baisiau paklausiu: Jėzaus klusnumas Tėvui yra homoseksualumo modelis?!!!

  Bjaurus tipas yra tas Robledo. Jei ten toje parapijoje reikalai tokie prasti, aišku, irgi ne kas…

 • Aivaras

  Atsiprašau, ne parapijoje:), o arkivyskupijoje.

 • R.

  Aivarui. Tavo išvada (“bjaurus tipas tas Robledo”)yra konkretus pavyzdys, kur gali nuvesti kritiškos pastabos vienos ar kitos minties ar pasisakymo atžvilgiu. Tuo tarpu, pats, Aivarai, Robledo teiginį, ištraukęs iš konteksto, iškraipai kaip tau “atrodo” ir tokią iškreiptą mintį priimi už kunigo pasakymą. Bažnyčios disciplinos pažeidimai kyla iš nuodėmės (skaityk pirmą interviu pastraipą, kur kalbama apie priežastis, paskatinusias parašyti knygą). Nuodėmė nėra slėpimas nusikaltimo. Tai jau pasekmė. Taip pat ir kunigystės priedanga. Todėl tavo pasakymas, kad “Robledo priešiškumas gėjams kunigams nėra pagrįstas homoseksualaus elgesio kaip savaiminės nuodėmės suvokimu”, yra tavo pačio prisigalvojimas. Kita vertus, interviu jaučiama kun. Robledo pagarba kiekvienam asmeniui, kaip Dievo kūriniui, kaip išganymo ir atpirkimo dalininkui. Ar tai būtų gėjus ar heteroseksualas.
  Vėlgi, Bažnyčia pavadinta išviete tam tikrame minties kontekste. Neatsižvelgiant į jį, o imant už pagrindą savo kritikai nuogą teiginį galima toli nuklysti į pievas.

 • gejus

  dar net labai tinkamas sugretinimas, taiklus sugretinimas!

 • Aivaras

  >R.

  “Bažnyčios disciplinos pažeidimai kyla iš nuodėmės” Visame tekste nėra nė mažiausios užuominos, kad Robledo laiko nuodėme homoseksualų elgesį. “Disciplinos pažeidimai”, griežtai žiūrint, tėra juridinių normų nepaisymas. Jis gali kilti dėl įvairių priežasčių, pvz. dėl nežinojimo. Galop gėjų ėjimo į seminariją reali priežastis yra net ne jų homoseksualumas, bet netikėjimas Bažnyčia ir galbūt net Dievu (kitaip nepažeistų draudimo jiems neiti į seminariją). Slėpimas YRA nuodėmė, nes tai yra melas, tai ne vien pasekmė. Tai yra tęstinė, kiekvieną to žmogaus gyvenimo sekundę pažyminti nuodėmė.

  “Vėlgi, Bažnyčia pavadinta išviete tam tikrame minties kontekste.” Bažnyčios taip negalima vadinti JOKIAME KONTEKSTE. Jau nekalbant apie tai, kad tai yra paprasčiausiai švaros jausmo ir etiketo, elementaraus padorumo dalykas nevartoti žodžio “išvietė”, kai tam nėra rimtos priežasties. Ir išvis jokiu tikslu nevartoti šio žodžio kaip metaforos. Ypač kunigui neprintinka vartoti nešvankius posakius.

  “Robledo pagarba kiekvienam asmeniui, kaip Dievo kūriniui, kaip išganymo ir atpirkimo dalininkui.” Tai būtų galima pamatyti nebent pirmoje citatoje, jei interpretuosime “gėjų teises” kaip tas, kurias jiems pripažįsta Bažnyčia. Bet jis kalba apie “VISAS teises”. Turint omeny, kad sąvoka “gėjų teisės” yra vartojama ne kaip “gėjų kaip žmonių prigimtinės teisės”, bet kaip “gėjų kaip gėjų teisės į santuoką ir įvaikinimą”, tai arba Robledo tiesiog nemokėjo tinkamai išreikšti minties, arba aš teisus dėl šios frazės interpretacijos.

 • Tadas

  labai teisingai, tiesa padarys jus laisvus 🙂 tiesa islaisvins baznycia, gal ja ir suskaldys, bet svarbiausia tai, kad butu apgintas sakralumas tiek pacios baznycios tiek kunigiskos tarnystes.

  Sakyciau, kad sakramentineje teologijoje terminas “in personi Xristi” yra zalinas, nes nuodemingas kunigas gali tarnauti be moraliniu kompleksu ir teikti sakramentus Kristaus vardu. Reikalinga nuodugniau issiaiskinti ar “in personi Xristi” suteikia teise iskrypusiam kunigui atstovauti Dievo Sunu. Jei kunigas tarnauja nuodemei, tai jis veikia “in personi diaboli”.

  Vienas is reikalavimu – kunigas turi buti vyras. Todel ziurint i ateiti, reiketu isitikinti kiek jis yra vyras, o kiek iskrypes vyras 🙂

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes