Matyti tikrovę kitaip
Currently Browsing: Evangelija skaitmeniniam žemynui

MEDITACIJA: “NEREGIŲ IŠGYDYMAS”

Pasidalinimas susitikime su Nazareto šeimų bendruomene. Pateikiau savo įžvalgas apie Mt 9, 27-31. Palanga. 2010 m. gruodžio 3 d.

O EMANUELI!

Dievas nėra tolimas ir paslaptingas visatos Architektas, „suprojektavęs“ šį pasaulį ir palikęs jį savieigai, bet artimas Asmuo, besidalijantis su žmogumi bendryste ir gyvenimu, aktyviai jame dalyvaujantis.

O KARALIAU!

Jėzus suvienija žmogų ir Dievą, dangų ir žemę, dvasią ir kūną, žydus ir kitataučius.

O RAKTE!

Egzistuoja tokia "Karališko rakto” sistema. Ji leidžia šeimininkui atidaryti bet kokias duris jo valdose, kai kiti šios sistemos dalyviai gali atrakinti tik tam tikras duris.

O ŠAKNIE!

Jėzaus gimimas buvo ruošiamas per kartų kartas. Žmonės gimė ir mirė, tuokėsi ir dirbo, džiaugėsi ir kentėjo, net neįtardami, kad yra slėpiningo vyksmo grandys. Išmušus laiko pilnatvei Jis atėjo ir tapo ženklu.

« Previous Entries Next Entries »

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes