Matyti tikrovę kitaip
Currently Browsing: Evangelija skaitmeniniam žemynui

ŽMONIŲ ŽVEJAI

Žodžiai „Eikite paskui mane!” reiškė: „Būkite mano mokiniais“.

SKAITMENINĖ KALĖDŲ ISTORIJA

Skoningai, šiuolaikiška kalba ir patraukliai pateikta Jėzaus gimimo istorija.

MEDITACIJA: “NEREGIŲ IŠGYDYMAS”

Pasidalinimas susitikime su Nazareto šeimų bendruomene. Pateikiau savo įžvalgas apie Mt 9, 27-31. Palanga. 2010 m. gruodžio 3 d.

O EMANUELI!

Dievas nėra tolimas ir paslaptingas visatos Architektas, „suprojektavęs“ šį pasaulį ir palikęs jį savieigai, bet artimas Asmuo, besidalijantis su žmogumi bendryste ir gyvenimu, aktyviai jame dalyvaujantis.

O KARALIAU!

Jėzus suvienija žmogų ir Dievą, dangų ir žemę, dvasią ir kūną, žydus ir kitataučius.

« Previous Entries Next Entries »

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes