EKUMENIZMAS PAGAL JONĄ BORUTĄ
Matyti tikrovę kitaip

EKUMENIZMAS PAGAL JONĄ BORUTĄ

Vyskupas Jonas Boruta

Maldos prašant krikščionių vienybės, graudenimai, kad jos nėra, Bažnyčių vadovų rankų paspaudimai atrodo panašiau į spektaklį, nei į nuoširdžias pastangas bent kažkiek sumažinti įtrūkį Bažnyčios kūne. Toks įspūdis susidaro perskaičius „Bernardinų“ portale interviu su Telšių vyskupu Jonu Boruta SJ, kuris yra Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) Ekumeninių reikalų tarybos pirmininkas. Simboliška, kad Maldų už krikščionių vienybę savaitės pabaigoje pasirodęs interviu pribloškia savo antiekumenine dvasia.

Iš pradžių vyskupas apgailestauja, kad tenka vienos konfesijos maldos namais naudotis su kitos konfesijos žmonėmis. Išsyk patikslinsime, kad kalbama apie liuteronus, nes tik su jais, Žemaitijoje, katalikai dalinasi maldos namais. Tiesa, vyskupas visur vartoja sąvoką „protestantai“, nors ji taikytina keliems šimtams bendrijų, bendruomenių ir denominacijų. Todėl toks nekonretus sąvokos vartojimas yra nekorektiškas, nes vyskupo pateiktas prozelitizmo pavyzdys meta šešėlį ant daugybės Letuvoje veikiančių protesantiškų bendruomenių:

Skaudina primityvaus prozelitizmo apraiškos, kai dalijama labdara visiems miestelio ar kaimo gyventojams, už gautą labdarą reikalaujama pasirašyti, po to pareiškiama, kad visi pasirašiusieji jau priimti į tą labdarą dalijusią bendruomenę, ir todėl privalo lankyti tos bendruomenės pamaldas. Jei to nenori, teks grąžinti gautą paramą.

Tad kas taip neekumeniškai, sakyčiau nekrikščioniškai, elgiasi? Norėtųsi konkretumo, nes dėmė krenta ant visų Lietuvos protestantų, o vyskupas prabilęs apie prozelitizmą tik dar labiau verčia katalikus įsitempti protestantų atžvilgiu.

Kitas Telšių vyskupo akibrokštas – liuteronų pusėn:

Sudėtinga palikti protestantiškose pamaldose Švč. Sakramentą tabernakulyje, kai dėstant protestantiškuose pamoksluose ir katechezėje neišvengiamai teks aiškinti apie katalikišką „pagonybę“, kai tikima, kad Dievą galima uždaryti „dėžutėje“, arba kai bažnyčios šeimininkai yra protestantai ir jie sprendžia, kokius kūrinius leisti atlikti koncerto metu bažnyčioje. Pvz., žinomas atvejis, kai esant Švč. Sakramentui, buvo atliekamas Apšvietos laikotarpio kompozitoriaus kūrinys, kurio tekstas – atvirai seksualūs motinos patarimai dukrai, kaip suvilioti vyrą, kad dukra neliktų netekėjusi. Vienai pusei tai priimtina, o kad kita pusė skaudinama ir verčiama atsisakyti esminių ir brangiausių dalykų, suprasti nenorima.

Liūdina, kad vyskupas J. Boruta svarsto, jog liuteronams neišvengiamai teks aiškinti apie katalikiškus papročius. Tokiu pareiškimu Telšių diecezijos vadovas kuria prielaidas, tačiau taip elgtis brolių krikščionių atžvilgiu yra neetiška. O gal jie taip neaiškins? Gal vyskupas žino, kad taip buvo aiškinama? Tuomet jis turėtų įvardinti tokius nedraugiškus poelgius, o ne svarstyti apie galimybes.

Kaip ir glumina vyskupo pasibaisėjimas bažnyčioje atliekamu klasikiniu kūriniu. Susidaro įspūdis, tarsi Jėzus Kristus nežinotų mūsų kūrinių, tarsi tai Jį žeistų bei skaudintų, tarsi vyktų kažkokia bakchanalija. Dar įdomiau, kad niekas nieko neverčia atsisakyti, bet vyskupas čia įžvelgia kažin kokią grėsmę iš liuteronų pusės.

Pastebėsiu, kad kalbama apie klasikinės muzikos koncertą liuteronų, kurie draugiškai leido katalikams naudotis jų patalpomis, bažnyčioje…Toks situacijos vertinimas verčia klausti apie teologinį Telšių ganytojo išprusimą ir adekvačias reakcijas į bažnytines, kultūrines ir gyvenimiškas realijas.

Nes dar viena J. Borutos frazė tiesiog nustebino:

Ne hierarchų ar krikščioniškų bendruomenių vadovų lygmeniu šie sunkumai skleidžiasi, bet liaudies, t. y. demokratinės diktatūros lygmeniu.

Kiek galima suprasti dėl visko kalti ne dvasininkai, o… kažkokia “demokratinė diktatūra”. Kas yra toji neįmanoma suprasti, nes logiškai mąstantis bei sveikos nuovokos žmogus žino, kad diktatūra niekaip negali būti demokratinė. Ir visai neaišku, kuo ji dėta Bažnyčioje. Gal kalbama apie vyskupo diktatūrą?

Po šio interviu lieka gėdos jausmas. Gėda prieš liuteronus, kurie Lietuvoje yra itin draugiškai nusiteikę katalikų atžvilgiu. Jie, o ne katalikų vyskupas turėtų graudentis, kad yra mažuma, kad jų pamaldų net ypatingomis progomis nerodo LTV, kad turi visada jaustis menkesniu broliu.

Gėda, nes vyskupas J. Boruta neįsidėmėjo šios paprastos ekumeninės tiesos, išreikštos Vatikano II Susirinkimo tekste:

Ekumeniniu sąjūdžiu yra laikomi darbai ir užmojai, planuojami ir organizuojami krikščionių vienybei ugdyti pagal įvairias Bažnyčios reikmes ir laiko aplinkybes. Pirmiausia tai visos pastangos pašalinti žodžius, (paryškinta mano – T.V.) sprendimus ir veiksmus, kurie, vertinant atsiskyrusiųjų brolių būklę, neatitinka teisybės ir tiesos, todėl apsunkina tarpusavio santykius.

Sunkiai suvokiu kaip po tokio interviu vyskupas gali toliau LVK kuruoti ekumeninius santykius. O gal tas ekumenizmas Lietuvoje butaforinis, “iš reikalo”, todėl jo puoselėjimu besirūpinantys asmenys gali ramiu veidu dėstyti apipelijusius dalykus ir davatkų lygio paistalus? Gal paprasčiausiai esama ekumenizmo pagal Joną Borutą? Tik kur veda toks ekumenizmas?

Susiję įrašai:

Share

Facebook komentarai:

 • Pingback: Tweets that mention EKUMENIZMAS PAGAL JONĄ BORUTĄ | Pasaulis pagal Tomą -- Topsy.com()

 • Ačiū už šitą.

 • Augustas

  Man kažkodėl atrodo, kad Tomas asmeniškai labai jau nemėgsta vyskupo Jono Borutos. 😀 Būtent todėl taip karštai reaguoja į kai kuriuos jo pasisakymus tame interviu.

  Cit.: “Iš pradžių vyskupas apgailestauja, kad tenka vienos konfesijos maldos namais naudotis su kitos konfesijos žmonėmis. Išsyk patikslinsime, kad kalbama apie liuteronus, nes tik su jais, Žemaitijoje, katalikai dalinasi maldos namais. ”

  Juk Tomui net į galvą neatėjo, kad vyskupas, būdamas visos Lietuvos RKB vyskupų konferencijos ekumeninės tarybos pirmininku, turi minty ne tik Žemaitiją, bet ir visą Lietuvą, kad maldos namais dalijamasi ne tik Žemaitijoje, bet taip pat, kiek man žinoma, ir Alytuje, kuris nepriklauso Žemaitijai. 😀 Ir kad jo minėti piktnaudžiavimai gali būti susiję ne tik su liuteronais, kurie, čia nė kiek Tomo teiginiais neabejoju, yra labai draugiški katalikams, bet ir su kalvinistais, ir (galbūt) baptistais, kuriems būdinga ir tokia pamokslų retorika, ir panašios išdaigos su labdara (pastarosios galbūt tik baptistams, bet ne kalvinistams), kaip ir minėjo vyskupas J.Boruta. Ir vyskupas skyrė šį interviu vidiniam katalikų vartojimui, o ne traktavo kaip Lietuvos RKB ekumeninės tarybos viešą pareiškimą. Todėl užgauti kitų (protestantiškų) konfesijų jisai niekaip negalėjo. Juk protestantams (ne liuteronams) vien tokia RKB Švč. Sakramento doktrina yra jų konfesijos mirtinas įžeidimas. 😀
  Taigi, Tomai, persistengei truputį.

  • Saulius

   Visiskai pritariu Tomo mintims. Boruta labai stengiasi sugriauti kataliku baznycia ir jam neblogai sekasi. Yra labai daug pavyzdziu: chamu kunigu uztarimas, baisus pinigu troskimas, visiska netolerancija kitoms bendruomenems. O labiausiai sokiruoja atvira panieka saviems tikintiesiems. Bet juk nera ko noret is zmogaus, kuris nebaige jokios seminarijos, niekada neturejo savo parapijos ir yra pilnas viduramzisku prietaru. O tai, kad jo deka tikintieji iesko kitu bendruomeniu ( kad ir liuteronu) manes nestebina. Begti reikia kuo toliau nuo tokios baznycios…

  • Tomas

   Na, Augustai, kadangi sakai, kad netiesos yra panagrinėjam.
   Nei su evangelikais reformatais, nei tuo labiau su baptistais maldos amais NEĮMANOMA dalintis, nes jie skirtingai nuo liuteronų, nepripažįsta Eucharistijos kaip sakramento. Beje, iš kur žinai, kad mūsų (katalikų) sakramentinis Eucharistijos suvokimas yra įžeidimas?
   Dėl labdaros. Tai ir rašiau, kad, jei jau kalbama apie tai, reikia įvardinti tuos prozelitus – protestantus. Kitaip prasideda spėlionės ir įtarimai.
   Vidiniam vartojimui yra skiriami dokumentai pažymėti spec.grifais kaip antai sub secreto. Viešoji erdvė niekaip nėra “vidinis vartojimas”. “Bernardinų” portalas yra ŽINIASKAIDOS priemonė, tad vyskupai turi itin atsargiai kalbėti viešumoje.
   Alytuje yra 4 katalikų parapijos. Tai gal liuteronai ateina melstis į katalikų bažnyčias? Tuo tarpu vyskupas interviu dūsavo kaip protestantai spaudžia vargšus katalikus.

 • k.

  Mane irgi labai nemaloniai nuteikė šis interviu… Kaip eilinei katalikei tas yra labai sunku – tavo Bažnyčios hierarchas sako žodžius, kurie, tu jauti, yra nekrikščioniški, nebroliški, ne su meile sakomi… Aišku reikia suvokti, kad KB ne šventųjų susirinkimas, bet dar kartą sakau – paprastam žmogui labai sunku atsirinkti. Todėl mūsų ganytojai turėtų su didesne atsakomybe žiūrėti į tai ką kalba. Vienus tokie žodžiai atstumia, kitiem pasėja neapykantos sėklą kitokiems.

 • Ridas

  Džiaugiuosi, kad atsiranda nebijantis pasakyti tiesą be pagražinimų. Su JE Jono Borutos “ekumenizmu” ir visiškai keistais sprendimais man tenka susidurti kasdienybėje. Maniau, gal man vaidenasi? Gal aš nusistatęs kaip nors neteisingai? Tikrai gerbiau kunigą Joną Borutą, kai jis buvo Jonų bažnyčios rektorius Vilniuje. Laikiau jį mąstančiu. Deja, išbandymo neribota, nekontroliuojama valdžia ne visi atlaiko.
  Dėkui, Tomai, už straipsnį!
  Kai kam jis pasirodys per sūrus. Bet kam gi tinka druska, netekusi sūrumo?

 • Augustas

  Cit.: “Džiaugiuosi, kad atsiranda nebijantis pasakyti tiesą be pagražinimų. ”

  Taigi, kad ne viskas šiame Tomo straipsnyje yra tiesa. Ir jo išvados šiame straipsnyje yra nepagrįstos.

  • Tomas

   Įrodyk.

 • Augustas

  Cit.: “Nei su evangelikais reformatais, nei tuo labiau su baptistais maldos amais NEĮMANOMA dalintis, nes jie skirtingai nuo liuteronų, nepripažįsta Eucharistijos kaip sakramento. ”

  Negi neįmanoma nuomoti kažkokių patalpų bendrai su šiomis protestantiškomis bendruomenėmis, o katalikiškoms pamaldoms pasibaigus, išnešti Švč. Sakramentą iš tų patalpų?

  Cit.: “Beje, iš kur žinai, kad mūsų (katalikų) sakramentinis Eucharistijos suvokimas yra įžeidimas?”

  Pasiskaičiau evangelikų reformatų kelis tekstus ta tema. Jie visi traktuoja katalikišką (ir rytų ortodoksų) Eucharistiją kaip pagonišką atributą, pagonybės liekanas ir pan. Ir teigia, kad jie to priimti niekaip negalį. Tai kas tada čia yra?

  Cit.: “Alytuje yra 4 katalikų parapijos. Tai gal liuteronai ateina melstis į katalikų bažnyčias? Tuo tarpu vyskupas interviu dūsavo kaip protestantai spaudžia vargšus katalikus.”

  Užmiršau pasakyti, kad Alytuje maldos namais bendrai dalijasi protestantai ir ortodoksai. Čia jau mano neapsižiūrėjimas. Sorry, Tomai.

  Cit.: “Vidiniam vartojimui yra skiriami dokumentai pažymėti spec.grifais kaip antai sub secreto. Viešoji erdvė niekaip nėra „vidinis vartojimas“. „Bernardinų“ portalas yra ŽINIASKAIDOS priemonė, tad vyskupai turi itin atsargiai kalbėti viešumoje.”

  Jei tekstas yra skirtas RKB bendruomenei (o tas interviu būtent tai bendruomenei ir skirtas), tai vyskupai gali pasisakyti ir aštriau. Pvz., popiežių enciklikose yra rašoma dar ne taip. Ir niekas nesako, kad tai kitų konfesijų įžeidimas.

  • Tomas

   dar kartą kartoju Augustai, katalikams vyskupai skiria laiškus ir aplinkraščius, o ne interviu portalams.
   Kieno tekstus skaitei? Kartoju – evangelikai liuteronai tai ne evangelikai – reformatai.
   Tau, man nebūtų problemų melstis pas baptistus ir reformatus, o Borutai – ir ne tik jam – būtų.
   Ir nežinau jokios naujųjų laikų enciklikos, kurioje būtų priekaištaujama kitų konfesijų tikintiesiems.

   • Augustas

    Sutinku su Tavimi. Lygiai taip pat sutinku su Tavimi dėl to, kad reaguoti reikėjo. Bet, kartoju, Tavo reakcija man atrodo perdėm aštri. Man regis, vyskupas J.Boruta paprasčiausiai norėjo tik įspėti katalikus (būtent katalikus, o ne protestantus), kad būtų atsargūs, kad vengtų protestantiško prozelitizmo spąstų, gal dar norėjo paaiškinti, kodėl negalima palikti Eucharistijos protestantų maldos namuose (kai tais namais katalikai ir protestantai naudojasi bendrai) ir t.t., ir pan. O Tu ėmei ir užsipuolei vyskupą, kad jisai neva išvis nenorįs ekumeninio dialogo, kad Tau gėda dėl tokio nenoro palaikyti ekumeninį dialogą ir t.t.
    Padarei iš musės dramblį ir tiek. 🙂

    • Tomas

     problema Augustai, kad ir pats vartoji neekumeniškas sąvokas:) Todėl visiškai nesupranti, ko aš triukšmauju. Ką reiškia: “Boruta paprasčiausiai norėjo tik įspėti katalikus (…), kad būtų atsargūs, kad vengtų protestantiško prozelitizmo spąstų” Tokie žodžiai reiškia įtarimą, kad kažkokie klastingi protestantai mezga pinkles kaip pervilioti vargšus katalikus į savo pusę.
     Ar supranti, kad tai – antiekumeniška? kad taip kalbėdami NIEKADA nepasieksime vienybės? kad meti šešėlį ant tų, kurie tiki Jėzų, bet kitaip tai išreiškia?
     Beje, nepastebėjai, kad aš nesakiau, jog Boruta apskritai nenori vienybės, o kad tam tikri jo išsireiškimai buvo antiekumeniški. Ar jauti niuansus?

     • Augustas

      Tomai, aš puikiai skiriu Tavo minimus niuansus. Bet vis tiek nepagaunu, kodėl Tau atrodo, kad vyskupo J.Borutos pasisakymas yra antiekumeniškas. Man jis atrodo daugių daugiausia raginantis katalikus neužmiršti savo katalikiškos tapatybės ir kvietimas (kuris yra adresuojamas išimtinai katalikams) atargiau vertinti kai kurių protestantiškų bendruomenių kai kuriuos veiksmus. Kur čia įžvelgi antiekumeniškumą? Juk ekumenizmas yra tada, kai abi pusės siekia palaikyti dialogą. Pabrėžiu, abi pusės turi dėti pastangas, kad ekumeninis dialogas vyktų ir būtų vaisingas. Taigi ne tik katalikai turi siekti vienybės, bet ir protestantiškos bendruomenės turi bandyti kažkaip prisiderinti prie katalikiškų sampratų, vengti nepagarbos katalikams ir ortodoksams jų tradicijų atžvilgiu. Ekumeninės pastangos turi būti abipusės. Sutinki su manimi?
      O ką šiame kontekste sako J.Boruta? Man regis, J.Boruta sako, kad kai kurios protestantiškos bendruomenės ekumeninį dialogą supranta kaip prozelitizmą, kai kurios negerbia katalikiškų tradicinių sampratų ir t.t. Taigi paprasčiausiai įvardija sunkumus, kuriuos ekumenizmui kelia kai kurios protestantiškos bendruomenės. Ir viskas. Kur čia slypi vyskupo pasisakymo antiekumeniškumas? Va šito aš nesuprantu.
      Todėl man ir atrodo, kad Tavo reakcija yra paprasčiausiai perdėta.

      P.S. Kažkaip labai jau siaurėja atsakymo langas. Gal galėtum ką nors sugalvoti, kad būtų platesnis?

   • Augustas

    P.S. Tomo įžeisti nenorėjau. Tad atsiprašau, jei tai Tave įžeidė.

 • Praeivis

  Šiaip jau reformatai Eucharistiją, kaip ir krikštą, laiko sakramentu, tik traktuoja skirtingai. Liuteronų Eucharistijos supratimas artimesnis katalikų bažnyčios supratimui, bet irgi nėra visiškai tapatus.

  • Tomas

   tai va, traktavimas yra tikrai skirtingas. Skiriasi katalikų ir liuteronų sampratos, bet ne taip radikaliai.

 • tik

  Butaforija, Tomai, tas ekumeniškumas, oi, kokia butaforija. Čia tai tu gerai įžvelgi 😉 O už str. ačiū 🙂

  • Biržietis

   Nežinau kaip kitur, bet Biržuose ekumenizmas tikrai ne butaforija. Per tą savaitę matosi kunigų nuoširdumas ir visų konfesijų žmonių (bent jau tų, kurie dalyvauja), draugiškumas ir broliškas šiltumas vieni kietiems.

   Tikras, o ne butaforinis, krikščioniškumas. Tas, apie kurį kalbama Biblijoje!

   Visgi galvoju, kodėl? Gal todėl, kad čia šviesus kraštas nuo didikų Radvilų laikų , pakantus įvairioms konfesijoms ir religijoms (miesto įkūrėjai Radvilos, nors buvo ev. reformatai, maloniai priimė ir gerb. katalikus, ir liuteronus, ir stačiatikius ir žydus (judėjus).

   O gal, kad Romos katalikų Biržų parapijos kunigas šviesus ir protingas.

   Gal prisideda, kad ir reformatai čia gana ne maža bendruomenė. Bet ekumeniška, draugiškai nusiteikus.

   O ir krikščionių konfesijų ir dabar čia netrūksta (katalikai, reformatai, liuteronai, sekmininkai, metodistai – draugiškai sugyvena).

   Pasaulio įvairume visas grožis. O ir yra ko vieniems iš kitų mokytis!

   Juk krikščionys turi būti kaip kumštis, kai tokie išbandymai šiuo metu pasaulyje žmonės tenka.

   Ir reiktų užmiršti viduramžiškus prietarus kaikuriems. Arba stengtis, kad tokie žmonės nediskredituotų krikščionių vardo (ką manau ir daro p. Tomas).

   • Tomas

    Tikrai džiaugiuos, kad esama ir mūų krašte gražaus ekumenizmo pavyzdžių. Tikiuosi, kad borutiškas ekumenizmas yra be ateities.

 • tikintis

  Na, gal viešai nereikėtų menkinti Vyskupo autoriteto. Man atrodo, kad taip darydamas tu ir pats prisidedi prie Bažnyčios skaldymo. Tikrai netikiu, kad tokie Tavo vieši pasisakymai pasitarnaus sutvirtinti kitų tikinčiųjų ištikimybę Dievui ir jo įsteigtai Bažnyčiai. Man kažkaip čia viskas kvepia pagieža ir neapykanta, kuri tikrai nepridera save vadinančiam tikinčiu. Ar prieš rašydamas šią kritiką bandei pasikalbėti su savo ganytoju. Jei ne, tai pasielgei visai ne pagal Evangelijos dvasią. Manu, kad norėdami liudyti krikščioniško gyvenimo autentiškumą niekados neturime pasiduoti negatyviai laikysenai. Nežinau, gal tu žinai kokį šventąjį, kuris būtų rodęs neigiamus jausmus savo Ganytojui. Jei žinai, gal ir man pasakytumei, o jei ne, tai siūlyčiau pagal jų laikysenos bažnytinės hierarchijos atžvilgiu pasitikrinti savo sąžinę. Manu, kad tik tarpusavio meilėje, o ne neapykantoje drauge galime pasiekti bent minimalią vienybę. Pasimelsiu už tave…

  • Jolita

   Tikinčiajam:
   Kiek gi dar gyvuos ta baisi, liguista nuostata niekada nekritikuoti vyskupų ir kunigų. Būtent tokia nuostata ir prisidėjo prie baisaus pedofilijos skandalo, kai buvo skriaudžiami tikri mažutėliai, o vyskupai pedofilai arba kunigų pedofilų gynėjai jautėsi nekritikuotini savo baisiose nuodėmėse. O tie, kurie šaukė: “žiūrėkite, kas vyksta bažnyčių presbiterijose”, buvo užčiaupiami ir kaltinami Bažnyčios išdavikais ir skaldytojais!
   Man gėdą turėti tokį vyskupą ir nusibodo, būnant praktikuojančia katalike, nuolat teisintis prieš kitus išsilavinusius ir geros valios žmones už visas kunigų ir vyskupų daromas nuodėmes ir/ar viešai skelbiamas nesąmones! Jeigu tai viešai skelbiama, mes turime teisę viešai piktintis!

  • Tomas

   Ačiū kunige Viktorai už maldą!
   Viešai sukritikavau VIEŠĄ vyskupo interviu. Čia nebuvo nieko asmeniško, nes vyskupas VIEŠAI blogai atsiliepė apie brolius tikėjime – protestantus. Tad jokio reikalo nemačiau kreiptis į vyskupą.
   Būtent vyskupas J.Boruta turėjo kreiptis į liuteronus ir išsakyti problemas, bet ne leisti jas viešumą. Tuo labiau būnant LVK Ekumeninių reikalų tarybos pirmininku, tai – nedovanotinas liapsusas.
   Nori pavyzdžių? Keista, kad jų nežinai. Šv.Kotryna Sienietė popiežių ir kardinolus vadino bailiais, o šv. Jeronimas koneveikdavo savo vyskupą šv. Kirilą. O gal negirdėjai apie šv. Petro Damijono knygą “Gomora”?
   Na, pabūsiu eilinį kartą nenuolankus ir priminsiu, kad yra toks baisus kunigų virusas klerikalizmas – vakcina dar neišrasta, tad vertėtų jo pasisaugoti.

   • Tomas

    Ir dar apie autoritetą. „Valdymo Bažnyčioje nevalia suvokti kaip kažko neasmeniško ar biurokratinio būtent todėl, kad čia veikia iš liudijimo kylantis autoritetas.” (Jonas Paulius II)
    Autoritetui įgyti nepakanka Ordinacijos.
    Ir ne neapykanta mane graužia, bet GĖDA.

 • tikintis

  Na taip, įvardyti mūsų kunigų trūkumus ir problemas, sutinku, yra teisinga. Žinau, kad turime augti ir niekada neužsnūsti po savo silpnybėm. Bet jūs turit taip pat mums padėti ir nežiūrėti kaip į priešus. Pats metodas man nepatinka. Juk esame protingi žmonės, esame krikščionys, tai kam mums tarpusavyje pyktis. Man atrodo, labiau stengtumės vienas kitą palaikyti, o ir broliškai pabarti, kai to reikia, tai ne taip būtų skaudu. Nesuprantu, kam mums viešai bartis, tarsi būtume vienas kitam svetimi ir pasiryžę artimiausia pasitaikysiančia proga vienas įkasti. Aš manau, jog gindamas Vyskupo, kaip savo Ganytojo autoritetą niekada nepralošiu. Jis padarė daug gražių dalykų mūsų vyskupijoje ir nori žmonėms gero, kad ir kokius žmogiškųjų savybių trūkumus mes ten įžvelgtumėm. Taip Dievas norėjo, kad jis toks būtų mano Ganytojas, aš jį tokį iš Dievo ir priimu. Negalvoju, kad mūsų Vyskupas ką nors daro pikta norėdamas…

  • Tomas

   Kun.Viktorai,
   Sakai: ” Bet jūs turit taip pat mums padėti” Kaip KONKREČIAI? Kai vyskupas ir kunigai nusišneka – tylėti ir melstis, kai laicistai ir ateistai puola – priešintis, ir nepamiršti aukas atnešti? Pažvelkime į Telšių diecezijos institucijas – visoms vadovauja kunigai. Tai tipiška klerikalizmo apraiška. Net šv.Cecilijos draugijai vadovauja kunigai:) Jums NEREIKIA mūsų pagalbos, mes pasauliečiai šioje vietinėje bažnyioje klero esame laikomi priešais, savo Tėvo Namuose negalime netprasižioti…
   Dabar dėl metodų. Vyskupas VIEŠAI blogai atsiliepė apie brolius Kristuje. Mano kaip kataliko žiniasklaidininko PAREIGA yra VIEŠAI atsiriboti nuo tokio poelgio. Kaip skamba ekumeniniame kontkste tokie vyskupo žodžiai: “pagadino orą”, “prozelitizmas”, “demokratinėdiktatūra”? No comments…
   Klerikalizmo bruožas – viskas turi vykti tyliai, pakuždomis, “tarp mūsų”. Internetas yra nūdienos Areopagas, kuriame diskutuojame ir išsakome nuomones. Pedofilijos skandalas įrodė, kad iš Bažnyčios reikia išguiti slaptumo kultūrą, kuri yra puiki terpė vešėti nuodėmei. Kodėl negaliu vyskupo viešai ištartų žodžių analizuoti? Vyskupas pagal KB mokymą neturi neklystamumo dovanos. Pagaliau esu krikščionis žiniasklaidininkas ir mano yra PAREIGA būti ne aptarnaujančiu vyskupą, bažnytines struktūras personalu, o sąžiningai įspėti bendruomenę apie problemas, negeroves, kelti diskusijas.
   Suprantu, kad palaikydamas vyskupą nieko npraloši. Juk esi sistemos dalis, o klerikalizmas netoleruoja nelojalumo. Tavo ateitis ir visas gyvenimas priklauso nuo šios Sistemos. Tačiau broliai būkite tikrais vyrais ir bent tuos, kurie išdrįsta PRABILTI nesiekite užtildyti!

   • bravo!!!

   • Augustas

    Čia, Tomai, visiškai Tau pritariu. Tikrai reikia vyti lauk nereikalingą slaptumą. Klerikalizmo idealiu atveju irgi neturėtų būti.

 • Šv. Raštas toks genialus, kad tobulinti jį nebėra kaip. Tačiau kartais norisi nedrąsiai pridėti kokį sakinuką, atspindintį šių dienų pasauliečių katalikų būseną ir viltis-
  ,,Palaiminti, kurie tiki nematę.”
  Palaiminti, kurie vis dar tiki pamatę daugiau nei reikėtų…

 • k.

  Aš jau nebežinau nei kaip išsireikšti… Kodėl kunigai to nesupranta, kad pagal juos paprastas tikintysis sprendžia apie visą Bažnyčią, religiją, Dievą. Esmė visai ne ta, kad ojojoj tėvelis sukritikuotas, kaip negražu. Ne tas turi būti svarbiausia! Liudyti Kristų, rinkti jam žmones, o ne stumti tolyn. Sakot visi žmonės. Nu ir puiku! Suklydai, ir pripažįsti. Tai Tomas sakys: ne, vyskupas neteisus. O dauguma eilinių žmonių sakys: ne, man tokio Dievo nereikia, arba mano Dievas ne toks. Ir tas atitolimas gali būti ilgas, žalingas, o sugrįžimas sunkus.

 • pritariu Tomui, taip pat komentavusiems Sauliui, k. bei Jolitai. problema aktuali. ir problema ne tik ekumenizmo samprata ir jo įgyvendinimo galimybės. tai aisbergo viršūnė. kitaipn sakant pratrūkęs pūlinys. daugumai mąstančių katalikų, ypač iš Telšių vyskupijos (kitiems yra savi ganytojai, savos situacijos0 seniai įgriso vyskupo arogancija, cinizmas net sarkazmas tikinčiųjų atžvilgiu. netgi sakyčiau melas, akų dūmimas. nemanau, kad vyskupas šnekėdamas apie pinigus yra ant tiek naivus, kad nesuprastų ką šneka. tikriausiai mano kad klausytojai ant tiek naivūs, kad vistiek nieko nesupras. betgi xxi amžius, praktikuojantys pasauliečiai Vatikano II paskatinti pagrįstai tampa aktyvūs. kaip Tomas minėjo, net gūdžiais viduramžiaisšventieji išdrysdavo pasakyti vyskupui ar net popiežiui kad brangusis darai negerai. o dabar… Juk matom, kad jaunimas (ir ne tik) išeina iš katalikų bažnyčių dėl dvasininkų abejingumo, veidmainysčių ir nesugebėjimo proipažinti klaidų ar net dunkų nuodėmių.
  Kun. Ačas V. čia ir lryte graudena: reikėjo ateiti pas vyskupėlį ir prie dviejų akių pasikalbėti apie rūpimus klausimus. 🙂 visi, kas žino vyskupą, žino, kad pas jį net neįmanoma patekti. o jei ir kaip nors įsibrausi, jis su audiencijos nesuteiks. o jei suteiks, lieps reikalą išdėstyti raštu ir t.t. ir pan. galų gale pažiūrės į tave tokiu žvilgsniu, kad užmirši kad jau invizicijos laikai baigėsi…
  taigi, mes nenorim ir nesiekiam revoliucijos ar kažkokios reformacijos. Šaunuolis Tomas, kad drįsta viešai išsakyti kas mums visiems labai skauda. ir tai ne kažkoks skandalas, o tarsi pagalbos šauksmas. manau, daug tikinčiųjų ir kunigų supranta ir palaiko Tomą, deja dėl saugumo negali garsiai prabilti. juk daugelis ne džiaugiasi ganytoju, bet laukia kad tik jam greičiau 75 sueitų… ar tai normalu?

 • tikintis

  Nežinau, kodėl sakot, kad nenorim Jūsų įsileisti į Bažnyčią, ir kad jūs perimtumėt Jums priklausomą iniciatyvą… Atrodo ir kunigai ruošiami pagal Vatikano II susirinkimo nuostatas… Ir visi bendrai dėl to pritaria…Nemanau, kad Jūs esate neiniciatyvūs, tik kyla klausimas: nejau Dievas kviečiasi sau ganytojus, kurie jam visai nemieli ir neatitinka Jo kaimenei ganyti reikiamų standartų. Norėčiau, kad tie pasauliečiai, kurie nori taip prisidėti prie dvasininkų reformos melstų tokių ganytojų, kurie būtų pagal Dievo širdį. Kad patys stengtųsi atsiliepti į Dievo kvietimą dirbti Jo vynuogyne, o ne rinktųsi galbūt jiems patogesnį gyvenimo būdą. Kad tie, kurie garsiai šaukia, netrukdytų savo vaikams užpildyti ištuštėjusius vienuolynus. Ateikite, ir perkeiskite dvasininkų širdis iš vidaus, patys tapdami atsidavusiais Dievui ir Jo Bažnyčiai… Šiandien Bažnyčia laukia autentiškų liudytojų ir Kristaus įrankių… Dievas Jus šaukia, užpildykite ištuštėjusias seminarijas ir neškite žmonėms autentišką amžinąją viltį… Nežinau, aš savo gyvenime nesutikau nė vieno dar tobulo žmogaus, nesvarbu, kas jis būtų, visiems reikia pastangų ir atsivertimo malonės. Ir kas keisčiausia, kad nepaisant mūsų postringavimų ir gražių tobulumo svajonių, Dievas taip nuostabiai veikia nusidėjėlių, bet drauge ir tik iš Jo malonės šventoje Bažnyčioje…

 • tikintis

  O dėl pagalbos, tai jos tikrai laukiame įvairiapusiškos, pradedant nuo maldų ir baigiant aktyviu įsijungimu į parapijų gyvenimą. Kiek trūksta įvairių grupių, organizacijų vadovų, katechetų, šeimos centro, caritas darbuotojų ir t. t. Tikrai visų parapijų kunigai laukia Jūsų veiksmingo įsijungimo… O ypač laukia Jūsų pagalbos krikščioniškai auklėjant savo šeimos narius. Manau, kad galime išsakyti kritiką savo ganytojams, jei pirmiausia patys kaip krikščionys sugebėsime prideramai atlikti pareigas savo šeimoje ir aplinkinių tarpe. Jei mano asmeninė šeima nepraktikuoja tikėjimo, jei mano draugai nepraktikuoja tikėjimo, vadinasi, aš kaltas. Jei nekokia mano namų Bažnyčia, kurioje aš kaip krikščionis atlieku lemiamą vaidmenį,tai kaip galiu piktintis ir vietine ar dar labiau visuotine Bažnyčia…Jei nesugebame susitvarkyti su tokia maža mūsų namų Bažnyčia, tai kaip galime tikėtis tobulumo tokioje didelėje vyskupijos Bažnyčioje. Bet dar kartą, nepamirškime, jog nepaisant visko, nepaisant mūsų kunigų apsileidimo ir Jūsų pasauliečių apsileidimų, Bažnyčia išlieka šventa, nes tokią padarome ne mes, bet pats mūsų Išganytojas, kuris Ją myli…Na gal jau ir nebesuvedu galų, nes esu pavargęs, tad einu miegoti… ramios nakties visiems ir palaimingų taiką, supratimą ir vienybę tarp charizmos ir institucijos žadinančių sapnų visiems…

  • rimtai su tais galų suvedimais sunkoka. Kunige, žinokit, mes, kurie čia diskutuojame tikrai neabejojame Dievo malone, Išganytojo nuopelnais. ne apie tai kalba. ir nesiginčijame, kad vynuogyne darbininkų reikia. Nereikėtų perdaug visur kišti šiuos Kristaus žodžius. iš tikrųjų konkurencija tarp kunigų didelė, diakonai nuolatiniai išvis nerengiami, pasauliečių, kaip Tomas minėjo vengiama. taip kad niekas čia mūsų jau taip išskėstom rankom nelaukia. galų gale kiek klierikų palieka seminarijas. ar jie visi “nesubrendę dvasininko luomui”?abejojame. dalis tikria dėl kitų priežasčių. kodėl klėrikai bėga į kitas vyskupijas? Aišku, doarai elgiatės, kad ginate vyskupą. dėl paklusnumo turbūt nė vienas į pragarą nebuvo pasiūstas. įsivaizduokite, kas tamstai būtų, jei paremtumėte viešai Tomą. tikrai seminarijoj nebedėstytumėt. arba bet kuris kitas kunigas jei tai padarytų. kokios sankcijos jo lauktų. tačiau jei cituojat Šv. raštą, prisiminkit, kad kristus neleido būti drungniems, nes tokius išspjaus. arba būti ateistu kietu, arba tikinčiuoju karštu. Pvz. Tomas toks karštas ir yra. jam tinka pasakymas: jei šitas tylės -akmenys kauks. gražiai pamokslaujama iš sakyklų, bet praktikoje yra kitaip. kviečiate jungtis į parapijų, centrų veiklą… bet ar žinote, kiek realiai kunigai laukia bendradarbių, kurie, tipo, sužinos kažkokias tai slaptus dalykus. galų gale jiemws alga dar reiks mokėti. ..etc. jūs, už klebonijų sienų, už seminarijos tvorų matyt ne viską matote. arba bandote elgtis kaip strutis…

   • tikintis

    Na, žinokit, norčiau tuomet pas Jus parapijoje darbuotis, tuomet žinočiau, kad vieną aktyvų parapijietį turiu garantuotai. Ne, aš nepykstu ant Tomo, nei ant Jūsų, nei ant kurio kito. Tik neišeina taip lengvai visko pakeisti. Jei taip manytume, tai būtume utopiniai žmonės. Todėl ir noriu, kad bent mes krikščionys viešai nesipyktume, juk ir taip nėra lengva šiandien kurti gražius dalykus…Manau, kad Tomas ir Jūs esate geranoriški žmonės, tik norisi, kad Jūsų pajėgos būtų pajungtos taikai, o ne barniams. Esate charizmatiški, tai Jūsų pareiga įnešti į mūsų instituciją gražios, gyvos dvasios, o ne prieštaringos, kritiškos ir dažnai nieko gero neduodančios dvasios. Darykime, kaip Kristus darė ir daro. Įeikime į tą ne taip iš pažiūros malonią, ir galbūt ne tokią jau gražią, kokios norėtume, bažnytinę realybę ir ją atnaujinkime iš vidaus. Bet pozityviai, antraip nieko nesigaus. Nežinau kaip Jūs, bet daug kartų patyriau, kad dėl gražesnių dalykų nukęsdamas kai kuriuos kitų ribotumus, gali pasiekti nedideles, bet reikšmingas pergales. Ir daug kartų patyriau, jog asmeniškai išsišokdamas daugeliu atvejų tik užaštrinu dalykus ir patiriu nemenkus pralaimėjimus. Manau kantrybe, auka, pozityviu dialogu, geranoriškumu, entuziastingu asmeninio gyvenimo liudijimu, nukentimu, malda ir t.t., bet jokiu būdu ne utopija, galėtume drauge galbūt ne taip greit, bet palaipsniui daug pasiekti.

    • Tomas

     Viktorai, matau, kad esi gilus ir perspektyvus kunigas, kupinas idealų. Jei nesusirgsi klerikalizmu Tavęs laukia graži ateitis.
     Gražiai kalbi apie bendradarbiavimą.Bet, pvz, aš esu nereikalingas savo diecezijoje. Apie kokią charizmą kalbame? Per savo gyvenimą nebuvau nė kartą kurijos paprašytas kokiu klausimu suteikti konsultaciją, joks vyskupas (išskyrus Kaunecką) su manim nesiteikė bent kartą pabendrauti, Boruta Panevėžyje per LJD praėjo kaip pro tuščią vietą, užtat Vaičiaus buvau išvadintas sektantu, nors Lietuvos ateistai, sekuliarai, laicistai mane laiko katalikiškuoju fundamentalistu. Žinoma, man nereikia kažin kokio dėmesio, gražių šypsenų, bet nekalbėkime apie bendradarbiavimą, ganytojo meilę ir rūpestį, nes savo kailiu žinau, kad apsišvietęs, kompetetingas, veiklus pasaulietis Telšių vyskupijai NEREIKALINGAS. Kitose vyskupijose jie jau dirba kurijose ir institucijose, tik ne Telšiuose. Parodyk, man bent porą pasauliečių, kurių vardai būtų žinomas diecezijoje?
     Sutinku Viktorai, kad Bažnyčia yra nusidėjėlių bendruomenė, tačiau, kai ji tampa ideologine organizacija, stropiai saugančią savo mundurą, nors purvas plika akimi matosi, darosi liūdna.
     Aš suprantu, kad Tu daug ko negali, tikiuosi, kad širdį manai kitaip nei esi priverstas savo statuso kalbėti. Tačiau katino Leopoldo pozicija “vaikai gyvenkime draugiškai” nėra išeitis. Tai reiškia sukandę dantis tylėkime nesmerkime blogio, apsimeskime, kad jo nėra. Aš esu žiniasklaidininkas, reiškia turiu žodžio laisvę, manęs nekausto instituciniai įsipareigojimai, tad galiu kelti problemas. Aš neturiu ko prarasti, nes neturiu pareigybių, nesu jokios redakcijos darbuotojas, nepriklausau jokiai struktūrai. Aš galiu būti balsas tų, kurių negirdi kurijos, sostai, postai.

     • Visiškai pritariu Tomui, galiu pasirašyti po kiekvieno jo žodžiu. Iš tikrujų mes neabejojame tamstos, kun. V., nuoširdumu ir t.t., gal jei nepasikelsi ir toliau toks darbštus būsi tapsi kada nors geru vyskupu. Deja, grįžtant prie temos, šiandien situaciją turim apverktiną. Sakoma, kad vyskupas savo vyskupijoje yra popiežius. bet kai tikrasis popiežius save vadina tarnų tarnu, mes turim ponų poną. belieke laukti įsakymo jį ant neštuvų nešioti ir su vėduokle iš paskos vaikščioti (kaip filmuke apie auksinę antilopę). Ne tik Tomas, kuris bet kokia proga gina tikėjimą ir jį liudija yra negerbiamas, bet yra ir daugiau tokių. pasižiūrėkite, kiek baigusių katechetikos, teologijos studijas ateina dirbti katechetais ar tikybos mokytojais? koks santykis su tikinčiaisiais, kurie prieš vyskupui atvykstant turi repetuoti kaip pastovėti? etc. panašu, kad yra mylimas tik savo paties portretas, o ne kiekvienas artimas, ir tuo labiau ne kitos konfesijos brolis kaip matėme iš straipsnio bernardinuose.lt

 • Augustas

  Cit.: “Tokie žodžiai reiškia įtarimą, kad kažkokie klastingi protestantai mezga pinkles kaip pervilioti vargšus katalikus į savo pusę.”

  Ir ką Tu nori tuo pasakyti? Kad tokių “klastingų” protestantų, kurie mezga Tavo minėtas pinkles, Lietuvoje (ir pasaulyje) nėra iš viso? 😀 Arba, kad nėra tokių protestantų, kurie nesidžiaugia, kai katalikai palieka RKB ir pereina pas protestantus? Ar tą nori pasakyti?

  P.S. Atsiprašau, kad šį atsakymą rašau apačioje. Langas labai susiaurėja.

 • Tomas

  Na, galėtum Augustai, dirbti Borutos atstovu spaudai.:)
  Taip Borutos pasisakymas yra toks pat kaip stačiatikių vyskupų Rusijoje, Serbijoje, Rumunijoje, kurie piktinasi “katalikų prozelitizmu” ar evangelikalų fundamentlistų.
  Esu įsitikinęs, kad tai antiekumeniška, kad tai – be ateities. Man apmaudu, kad tokiais skiedalais užsiima katalikų vyskupas, kuris atsakinas už ekumenzmą.
  Man juokinga tapatybė, kuri klykia “mus puola ir niekina”.
  Nes draugauju ne tik su katalikais, bet ir su įvairių konfesijų krikščionimis. Ir man SKAUDA. Ir aš smerksiu kiekvieną žodį, kuris didins šį skausmą.

  • hm, gal koks atstovas spaudai bent jau šiuo atveju būtų labai pravertęs. gal dėl to, kad vyskupas pasiligojęs, jis pilnas pykčio. pažvelgus į tą interviu su bernardinuose, regisi, kad jis gatavas tą interviu ėmėją suvalgyti (gerai, kad interviu buvo imamas susirašinėjant 🙂 ): vos ne kiekvienas klausimas perklaustas, perfrazuotas – lygtai bernardinų darbuotoja , patyrusi, ne kokia geltonsnapė nesugebėtų paklausti. beje, ji fokuliarė, o fokuliarai itin ekumeniški, taigi reikalą ypatingai gerai išmano. taip kad taškymasis purslais nepapuošė ir šiuo atveju. diplomatiškas atstovas gal būtų į tikinčiųjų žmonių kalbą pavertėjavęs…

   • Tomas

    oficialus atstovas spaudai kun.D.Gatautas. Tik kas jo veiklą yra matęs?

  • Augustas

   Cit.: “Nes draugauju ne tik su katalikais, bet ir su įvairių konfesijų krikščionimis. Ir man SKAUDA. Ir aš smerksiu kiekvieną žodį, kuris didins šį skausmą.”

   Vat nuo šito ir reikėjo pradėti. O man asmeniškai SKAUDA, kai protestantiškų denominacijų (ne visų ir ne visur) eiliniai nariai ir, jau kur kas rečiau, pastoriai apie RKB sako “pagonys, Babelė, ištvirkėlė bažnyčia.” Ir nesakyk, kad tokių nėra Lietuvoje.

   Cit.: “Taip Borutos pasisakymas yra toks pat kaip stačiatikių vyskupų Rusijoje, Serbijoje, Rumunijoje, kurie piktinasi „katalikų prozelitizmu“ ar evangelikalų fundamentlistų.
   Esu įsitikinęs, kad tai antiekumeniška, kad tai – be ateities. Man apmaudu, kad tokiais skiedalais užsiima katalikų vyskupas, kuris atsakinas už ekumenzmą.”

   O ką sako vyskupas Jonas Boruta? Ir man regis, vyskupas paprasčiausiai sako, kad ekumenizmas yra gerai, bet ne bet kokia kaina. Ir tiesą sako. Sutinki, Tomai? Žinoma, kai kurie jo pasisakymai aštrūs, priekaištingi (nors, mano nuomone, priekaištauja jis tik katalikams, o ne protestantams, kaip Tau galbūt atrodo), galbūt juos ir galima interpretuoti dviprasmiškai. Bet kai Tu draugauji (būtent draugauji) su kitų denominacijų krikščionimis, tai Tau ir atrodo, kad jo pasisakymai apie ekumeninio dialogo sunkumus yra mažų mažiausiai dviprasmiški ar net antiekumeniški. O man yra tekę susidurti ir su atviru prozelitizmu, ne tik su draugiškai nusiteikusiais kitų konfesijų atstovais. Todėl man ir atrodo, kad vyskupo pasisakymai yra nuoseklūs, teisingi ir jokiu būdu neprieštaraujantys ekumenizmui. Juk kaip gali prieštarauti ekumenizmui sunkumų ir problemų įvardijimas? Tiesa, gal ne visai vykusios formuluotės.

   Cit.: “Man juokinga tapatybė, kuri klykia „mus puola ir niekina“”

   O man juokingas ekumeninio dialogo sunkumų dirbtinis menkinimas ir galbūt net tyčinis ignoravimas. Ir čia man kyla klausimas, kaip Tu pats formuluotum tokias ekumeninio dialogo problemas, kaip kai kurių protestantų tikinčiųjų nenorą melstis po katalikų pamaldų bendruose maldos namuose, kai kurių protestantiškų bendruomenių prozelitizmą, kai kurių protestantiškų bendruomenių atvirą priešiškumą RKB (žiūr. aukščiau mano minėtus “epitetus”, kai kurių protestantiškų bendruomenių narių mėtomus RKB). Pamėgink, Tomai, suformuluoti. Pažiūrėsim, kaip labai Tavo formuluotės skirsis nuo vyskupo J.Borutos formuluočių. 😀

 • kun.Domas

  Mano veikla matoma. Ne viena kart esu žiniasklaidoje minimas, kai kalbina žurnalistai. be to esu administruoju Telšių vyskupijos svetainę , facebook vyskupijos. Manau,kad pakankamai esu matomas žiniasklaidos broliu. Gaila,kad Tomai nepastebi to
  O vyskupijos atstovas spausai yra kan. A. Sabaliauskas

  • 🙂 🙂 🙂

  • Tomas

   sakote kun. Domai, kad tvarkote vyskupijos puslapį, o atstovas spaudai yra kan.A.Sabaliauskas? Kaip tuomet suprasti informaciją šiame, Jūsų prižiūrimame vyskupijos tinklapyje?:
   “Vicekancleris, vyskupo sekretorius ir atstovas spaudai – kan. relig. m. mgr., bažn. t. lic. Domas GATAUTAS”

   • tame ir idomumas kad rasoma viena snekama kita o galvoje trecia 🙂

 • kun. Domas

  Aš esu vyskupo atstovas spaudai, o kan. A. Sabaliauskas yra vyskupijos bendrai atstovas. Mano nereikia aiškinti smulkiai.

  • Tomas

   o kur skelbiama informacija, kad kan.Sabaliauskas yra vyskupijos atstovas spaudai?

   • atstovas ant atstovo ir atstovų atstovo atstovas… buvo tarybiniais laikais vyskupas ir kancleris – ir pakako. kartais, matyt, Bažnyčiai reikia priespaudos, kad neišpindėtų

 • kun. Domas

  Esame, mes patys susiskirste, kad nedubliuotumės. Dažniausiai yra žmogus klausiantis nukreipiamas kan. Andriejui, o jeigu klausimai yra vyskupui, tada aš jo atsiklausiu. Šiuo atveju ekumenizmo tema, žurnalistė pateikė kelis klausimus ir vyskupas atsakė į juos. O šiaip kas liečia Jūsų parašytą strapsnį, tai esi citatas ištraukes iš konteksto ir jos skamba nekaip. Manyčiau rašant reiktų atkreipti dėmesį į patį kontekstą, bet čia ne man kalbėti.

 • Albinas

  Kunige Domai, neginkit šio fariziejaus Borutos. Labai liūdna ir gėda, kad Telšių vyskupo soste sėdi nukvakęs fariziejus, kuris gali savo nukvakusius kliedesius valandų valandomis bažnyčiose pilstyti, kol žmonės vos ne vemdami išeina iš bažnyčių. Ačiū Dievui, kad jam nebeilgai liko kankini ir naikinti Telšių vyskupiją!

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes