DAUG NETIKĖTUMŲ ŽADANTIS POPIEŽIUS PRANCIŠKUS
Matyti tikrovę kitaip

DAUG NETIKĖTUMŲ ŽADANTIS POPIEŽIUS PRANCIŠKUS

Popiežius Pranciškus – kuklus ir paprastas

Pasitraukdamas iš šv. Petro sosto popiežius Benediktas XVI padarė netikėtumą, tačiau ne ką mažesne staigmena vertėtų laikyti ir kardinolo iš Buenos Airių Jorge Mario Bergoglio išrinkimu naujuoju Romos katalikų vadovu.

Nors tai ir netikėtumas, tačiau italų žurnalisto Lucio Brunelli (daug dešimtmečių dirbusio Vatikane) žurnale „Limes” paskelbtas slaptas kardinolo dienoraštis, pasakojantis apie tai, kas vyko 2005 metų konklavos metu, atskleidė, kad tuomet kardinolas Jorges Mario Bergoglio buvo rimtas konkurentas kardinolui Josephui Ratzingeriui, vėliau tapusiu Benediktu XVI.

Pasak, anoniminio šaltinio, kurio patikimumas dabar jau nekelia abejonių, kardinolas Jorge Mario Bergoglio tuomet trečiame konklavos ture gavo 40 balsų. Tad jam trūko tikrai nedaug dar 2005 m. užimti šv. Petro sostą.

Tačiau popiežystės istorijoje egzistuoja tam tikra taisyklė, kad kardinolas, buvęs antru vienoje konklavoje, išrenkamas popiežiumi kitoje.

Tad kodėl J. M. Bergoglio pavardė retai šmėžuodavo tarp „papabile“? Viena vertus, buvo abejojama slapto kardinolo dienoraščio autentiškumu, kita vertus, garbingas jo amžius kėlė dvejones dėl galimybių tapti pontifiku.

Informuoti sluoksniai Vatikane tvirtina, kad J. M. Bergoglio niekada neatmetė galimybės tapti popiežiumi, tačiau jis kartu pasižymėjo kuklumo dorybe kalbų apie popiežystę akivaizdoje.

Kodėl šis popiežius reikalingas šių dienų Bažnyčiai?

Paskutinėmis dienomis tarp minimų kandidatų į popiežių jau buvo galima išgirsti kardinolo J. M. Bergolio pavardę, kadangi praėjusią savaitę vykusiuose pasitarimuose prieš konklavą (kongregacijose) jis savo oficialia kalba kardinolams paliko gilų įspūdį.

Nors ir sulaukusio 76 metų, būsimojo popiežiaus žodžiuose nuskambėjo nusiteikimas ir paraginimas apvalyti Romos kuriją nuo ją apraizgusių intrigų.

J. M. Bergoglio – italų geležinkelio darbininko sūnus (tad tam tikru būdu popiežiaus sostas grįžo italams), įstojo į jėzuitų ordiną sulaukęs 21 metų. Būdamas Buenos Airių arkivyskupijos ganytoju jis laikėsi konservatyvios linijos Katalikų Bažnyčios doktrinos klausimais ir kartu buvo uolus socialinio teisingumo šalininkas.

Jau dabar jis daug kuo yra pirmasis – pirmasis popiežius iš Naujojo pasaulio, pirmasis popiežius iš jėzuitų draugijos, pirmasis pasirinkęs šventojo Pranciškaus vardą.

Pastaroji aplinkybė itin svarbi – naujasis popiežius, 1998 m. tapęs arkivyskupu, atsisakė jam priklausančios rezidencijos, o į tarnybą važinėjosi visuomeniniu transportu. Jis yra ne kartą sakęs, kad Bažnyčia turi skelbti Evangelijos paprastumą ir tikrumą, o jo gyvenimo būdas būtent ir liudija šią evangelinę žinią.

Jam, kaip ir šv. Pranciškui Asyžiečiui, neturtas, kuklumas ir paprastumas yra vertybės. Be to, nedera pamiršti, kad šv. Pranciškus buvo didis Bažnyčios gyvenimo atnaujintojas.

Viskas yra užuominos, kad ateityje laukia dar ne vieną netikėtumą pateiksiantis pontifikatas.

Susiję įrašai:

Share

Facebook komentarai:

 • Noname

  “popiežystės istorijoje egzistuoja tam tikra taisyklė, kad kardinolas, buvęs antru vienoje konklavoje, išrenkamas popiežiumi kitoje.” Mh, nei maldos, nei Šv.Dvasios vedimo, tiesiog matematika… sausas pasiskaičiavimas. Ankstesni balsai, kurių visuomenei šiaip jau visai nėra reikalo žinoti, nes renkama KONKLAVOS būdu, neįvardinti “patikimi šaltiniai”, paskelbtas slaptas dienoraštis (tai reiškia pavogtas?)… soriux, bet keistas stilius pateikiant į rimtą pretenduojančią info…

  • Viluckas

   Popiežius Pranciškus: “Bažnyčia yra taip pat žmogiška ir istorinė institucija”, tad visai normalu, kad vyksta tam tikri paskaičiavimai. Ir J.Ratzingeris yra sakęs, kad Šventoji Dvasia nekužda kardinolams popiežiaus vardo. Konklava nėra magiška ceremonija ar apreiškimas, o Bažnyčios vadovų ir Viešpaties Dvasios bendradarbiavimas. Kažkas panašaus į rekolekcijas.

   O slapto dienoraščio (beje, ne pavogto, o perduoto) autentiškumą patvirtina konklavos rezultatai.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes