Matyti tikrovę kitaip
Currently Browsing: Datos

KĄ GALI „MAŽAS ŽMOGUS“?

Stebint šalies viešąją erdvę, politinį gyvenimą, socialinę tikrovę, kartais susidaro įspūdis, kad laisvės ir demokratijos idealai, vertybės, dėl kurių kovota iki mirties, mūsų visuomenėje neretai yra svetimkūniai.

KALĖDOS – DIEVAS YRA SU ŽMOGUMI

Žmogus tapo tuo šventnamiu, kuriame įsikūrė Dievas. Tai aiški nuoroda į tai, kad Dievas atpažįstamas žmoguje; jo nepritekliai, varganumas, žaizdos tampa susitikimo tarp Dievo ir mūsų vieta. Būtų klaida reliatyvizuoti Dievą žmogui, pastarąjį padarant visa ko matu, tačiau nevalia nepastebėti, kad Kalėdų įvykis sutelkia mūsų dėmesį ties žmogaus tragedija ir didybe.

DAINIUS PETKUS: “ŽVAKĖ SIMBOLIZUOJA DIEVO ŠVIESĄ PASAULIO TAMSOJE“

Jei apie 1990-uosius vietoj tradicinės, bažnytinės formos žvakės būtume atsinešę stiklinį ar plastikinį indelį, greičiausiai neišvengtume kritikos, kad naudojame ne ,,grabnyčių“ žvakę, o kažkokį ,,bliūdelį‘‘ ar geriausiu atveju sodo, daržo žvakę iš Vakarų Europos.

GEGUŽĖS 1-OJI YRA DIDŽIOS VEIDMAINYSTĖS DIENA

Taip mūsų sąmonėje ir gyvensenoje neįsišaknijusios šventės tampa paprasčiausia jų parodija. Negana to, tokie iškrypimai griauna pačią švenčių kultūrą.

KALĖDOS!

Mielos, nebanalios ir tikros Kalėdų šventės!

« Previous Entries

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes