BETLIEJAUS SESERŲ KREIPIMASIS
Matyti tikrovę kitaip

BETLIEJAUS SESERŲ KREIPIMASIS

Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Mergele Marija,

melski už mus, kurie šaukiamės Tavo pagalbos!

Marija kviečia.

Ar sutiktumei susijungti su mumis ir atsiliepti į Jos kvietimą?

Ji kviečia savo vaikus visiškai atsiduoti į Jos rankas – asmeniškai, šeimose, bendruomenėse… Šiuo metu Jai yra statoma grota mūsų vienuolyne. Šalia būsimos grotos yra tvenkinys. Jį reikia sutvarkyti. Aplink tvenkinį norėtume įrengti Rožinio kelią su dvidešimčia stočių pagal Rožinio slėpinius. Visi norintys galės čia atvykti, sudėti visus savo rūpesčius, prašymus į Dangaus Karalienės Širdį, medituodami Rožinio paslaptis atrasti ramybę.

Ar šis projektas tave domina?

Pirmas etapas būtų baigti statyti grotą. Šiam tikslui pasiekti reikia jūsų pagalbos. Jau išleidome 24 000 Lt. Kad galėtume įgyvendinti projektą iki galo, dar trūksta 26 000 Lt. Tebūnie tavo auka tavo laisvo ir visiško atsidavimo Dievo Motinai ženklas. Ji mus myli ir trokšta mums padėti.

Štai sąskaita, skirta šiam tikslui:

Betliejaus, Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų ir Šv. Bruno seserų kongregacija

Vilniaus bankas

LT04 7044 0600 0629 3386

Jos vardu: nuoširdžiai jums dėkojame! Mūsų AČIŪ − tai mūsų malda už jus.

Nuoširdžiai jūsų,

Betliejaus vienuolyno sesutės

(Aušrinės Marijos vienuolynas, Paparčiai)

Susiję įrašai:

Share

Facebook komentarai:

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes