Matyti tikrovę kitaip
Currently Browsing: Apžvalgos

KOKIO POPIEŽIAUS LAUKIA BAŽNYČIA?

Po Vatikano II Susirinkimo praėjo 50 metų, bet Bažnyčia tebėra pirmiausia suvokiama kaip hierarchinė struktūra, kurios valdymo piramidė leidžiasi nuo viršaus į apačią, kai vyskupystė vis dar laikoma autoritarine galia, kurios sprendimais nevalia abejoti. Bažnyčioje inertiškai tebesaugomas Romos teisės paveldas, lemiantis, kad bažnytinis gyvenimas įrėminamas į sustabarėjusias formas ir taip Petro laivas gramzdinamas biurokratijos ir teisės kodeksų dumble.

2012 – BAŽNYČIOS METAI LIETUVOJE:IŠŠŪKIAI IR POKYČIAI

Besibaigiantys metai Lietuvos katalikams atnešė pokyčių Bažnyčios hierarchijoje, iššūkių, kuriuos iškėlė visuomenėje vykstantys procesai bei galimybių įvertinti savo krikščionišką tapatybę.

2011-ieji LIETUVOS KATALIKYBĖJE – GAILESTINGUMO, VILTIES IR VIENYBĖS SĖJA

Akivaizdu, kad sunku apčiuopti šių metų regimus vaisius, bet patirtis yra tai, ką asmeniškai išsineš kiekvienas dalyvavęs Gailestingumo metų renginiuose, o kokius ji subrandins vaisius parodys tik laikas.

POLITIKOS APŽVALGININKAS TOMAS VILUCKAS: MASIŲ SUKILIMAS

Ateinantys metai, jei nebus leista euro bėdoms įsibrauti į Vokietiją ir Prancūziją, turėtų užbaigti šią krizę ir sustiprinti federalistines tendencijas ES, kas turės neišvengiamų politinių bei ekonominių pasekmių ir Lietuvai.

JONAS PAULIUS II IR LIETUVA: TIK FAKTAI

Katalikybės istorijoje nėra kito popiežiaus, kuris būtų taip paženklinęs mūsų šalies istoriją.

« Previous Entries Next Entries »

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes