Matyti tikrovę kitaip

ALKANAS PROTAS

Nuo Apšvietos laikų mokslas ir religija reiškia priešingus polius.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes